Biogas för tunga fordon på export
Hans Larsson är inbjuden som föreläsare för BiMe Trucks
Hans Larsson föreläser om BiMe Trucks

Hallå där Hans Larsson, projektledare Affärsdriven Miljöutveckling på BRG...


... som ska tala om BiMe Trucks på seminarium om transporter på väg i Helsingborg fredag 7 september, och på Global Biomethane Confererence i Bryssel i oktober.
Hur kommer det sig att BiMe Trucks är så hett just nu?
Det är kul att man i Bryssel fokuserar så riktat på biometan. Vi i Göteborgsregionen var tidigt ute med inriktning mot biogas som drivmedel, och med flytande biometan har man ett alternativ för tunga fordon och långa transporter.

Hur går det med BiMe Trucks på nationell nivå då?
Det känns som om det hela börjar ta fart nu, i och med att det både lanserats en ny lastbilsmodell och det dessutom finns fler tankstationer för flytande metan på plats. Volvo har kommit med en jämnlastbil, som är den mest eftertraktade på den svenska marknaden. Sedan tidigare finns det en draglastbil.

Den tredje tankstationen för flytande biometan kommer stå klar i Malmö nu under hösten. Sedan tidigare finns en i Göteborg och en i Stockholm. Tre stationer till totalt planeras, i Jönköping, Örebro och ytterligare en utanför Stockholm.

Är åkarna intresserade av att byta upp sig till flytande biometan?
Intresset är klart ökande, men det är klart att man kunde hoppas på fler. Idag rullar ett tiotal lastbilar i Göteborg, Stockholm och Malmö och ytterligare tjugo är förhandsbeställda.

Miljövinsterna är stora och det är ett marknadsmässigt alternativ. Det finns investeringspengar att söka som täcker delar av merkostnaden för att skaffa en biometanlastbil. Det är bara att kontakta mig för mer detaljer. Man kan också ladda ner ansökningsblanketter direkt från vår hemsida bimetrucks.se

Kontaktuppgifter:
Hans Larsson | e-post»
Telefon: 031-367 61 36
www.bimetrucks.se
info och ansökningsblanketter om investeringsstöd»

Uppdaterad: 2012-09-07
<< FÖREGÅENDE 
Dela