BiMeBus projektet har rullat klart!
Ett av Affärsdriven Miljöutvecklings demoprojekt har i dagarna slutredovisats. BiMeBus projektets 11 bussar med metan-diesel teknik har under senaste halvåret rullat i Vårgårdas regiontrafik. Syftet har varit att testa potentialen i kombinationen gas, diesel med motorteknik som ger längre räckvidd än den traditionella som dagens gasbussar i stadstrafik drivs med.
Målsättningarna med en betydande andel metan vid drift var högt ställda och uppnåddes tyvärr inte av ett flertal anledningar, bland andra var motorn i bussarna för stor. Trots att projektet hade högre CO2 utsläpp än konventionella biogasbussar hade de ändå väsentligt lägre utsläpp än om de körts på enbart biodiesel. Ägaren av bussarna, Vårgårdabuss kommer köra vidare avtalstiden ut.
 
Metan-diesel teknik för tunga fordon är under fortsatt utveckling. Bland annat inom BiMeBus systerprojekt BiMeTrucks. Fördelarna man förväntar sig att uppnå är högre energieffektivitet och driftssäkerhet, lägre klimatpåverkan och underhållskostnader och längre räckvidd.

Ladda ner slutrapporten härPDF
Frågor? Kontakta Hans Larsson

Uppdaterad: 2012-07-03
Dela