Bättre klimat för hållbara affärer
Det är tillsammans man kan skapa kraft. Samverkan var ordet för dagen. Det återkom i flera av panelsamtalen på scenen i Brewhouse Arena igår. Ett hundratal personer hade anmält sig till Affärsdriven Miljöutvecklings årliga konferens som i år hade ny inriktning och också lockade nya deltagare.
Att skapa arenor och mötesplatser där näringsliv, akademi och samhällsaktörer möts är en viktig del i Business Region Göteborgs och Affärsdriven Miljöutvecklings arbete. En målbild är att Göteborgsregionen ska vara en attraktiv plats där man vill leva, bo och arbeta. En plats som är öppen och inkluderande — där man får vara med och utveckla och testa idéer och demoprojekt tillsammans.

Vi gjorde ett litet nedslag bland besökarna för att höra deras uppfattning om konferensen.

Susanna Kindberg, SP — Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hur känner du inför denna dagen?
- Det är ett spännande program och det är kul att se att det är så många olika aktörer här — det är inte bara "miljöfolk" om man får säga så. Det är så kul att man ser att vi har gemensamma målsättningar. Och just den här mångfalden är viktigt för att vi ska kunna lyfta det arbete som pågår. 

Anna Svensson, Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen

Varför är du här idag?
-Här berörs frågor som är viktiga för oss på Västra Götalandsregionen.

Dina intryck så här i halvtid? - Det var upplyftande att höra om hur Malmö Stad arbetar. Det görs ju ungefär samma saker här med men kanske kan vi bli bättre på att gå samman och paketera helheten bättre. Men bara paketering löser inte allt. Det måste finnas innehåll också!


Gerhard Bengtsson, ITE Consulting, med uppdrag för bl a Mölndal Energi

Vad tycker du om dagen, så här när det är dags för lunch?
-Jag har fått ett positivt intryck. Man har tagit upp ämnen som berör hela Göteborgsregionen.
Jag har fått flera personkontakter som jag kan gå vidare med. Fast det var kanske lite mörkt inne i lokalen.

Uppdaterad: 2012-02-13
Dela