Annonsportalen en ny mötesplats för företag och studenter
Göteborgs universitet har utvecklat en annonsfunktion för förslag på examensarbeten/uppsatsämnen och studentuppdrag till universitetets studenter. Den nya funktionen kallas Annonsportalen. Här kan arbetsgivare lägga upp förslag på examensarbeten och kortare studentuppdrag och genom kontakten med studenterna få tillgång till ny kompetens och nya idéer som utvecklar verksamheten. Att annonsera i portalen är givetvis kostnadsfritt.
Studenterna kan söka efter uppsatsarbeten efter ämnesområde. För en student är en uppsats eller ett examensarbete ett vetenskapligt arbete som genomförs inom ramen för utbildningen. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom uppdragsformuleringen behöver utformas för att passa det vetenskapliga syftet. Dock utgör de vetenskapliga formkraven i de allra flesta fall inga problem vid samarbete mellan student och företag.

Mer information om portalen och kontaktuppgifter hittar du här

Uppdaterad: 2012-09-28
Dela