Acosense dubbelt belönat
Linnea Lindau, VD Acosense

Linnea Lindau, VD Acosense

Det stora priset SKAPA Utvecklingsstipendium 2012 gick till Linnéa Lindau, för "Acosense". Samtidigt satsar Energimyndigheten närmare 2 MSEK i företaget.
Acosense utvecklar och säljer ett on-line-instrument som möjliggör beröringsfri mätning av svårhanterliga vätskor i processindustrin.

Miljövinsten kan bli stor eftersom tekniken gör det möjligt att tillvarata tidigare outnyttjat energiinnehåll. Produkten ger också en säkrare arbetsmiljö då analys och drift av instrumentet sker helt utan kontakt med vätskan.

För denna uppfinning uppmärksammas nu företaget Acosense från två håll; dels som vinnare av det natinella SKAPA-priset, dels genom den finansiella investering på totalt 4 MSEK som Energimyndigheten, tillsammans med befintliga och nya ägare, har valt att göra i företaget. 

Tidigare i år fick företaget en andraplats i Swedish Cleantech Business Award.

SKAPA Utvecklingsstipendium är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.

Acosense är medlemmar i Business Regions företagsprogram Expedition Framåt och ingår även i flera av Business Region Göteborgs klusternätverk.

Expedition Framåt är ett skräddarsytt tillväxtprogram för dig som vill få företaget att växa. Här finns mer info för dig som vill starta en tillväxtresa med oss»

IT Centrum Väst vid Business Region Göteborg arbetar för att stimulera en hållbar tillväxt inom ICT i Göteborgsregionen. Mer info»

Affärsdriven Miljöutveckling vid Business Region Göteborg initierar bland annat utvecklings- och demoprojekt inom hållbara transport- och energisystem och grön kemi. Vi synliggör också kompetenser, spjutspetsar, aktörer och kluster i syfte att bidra till ökade investeringar och etableringar i Göteborgsregionen samt en ökad export för regionens miljöföretag. Mer info»

Mer info om Acosense»

Uppdaterad: 2012-10-24
Dela