2013 - Medborgarnas år
År 2013 är utsett till Europaåret för medborgarna och mycket uppmärksamhet kommer därför att ägnas åt dina rättigheter som EU-medborgare. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har efterlyst en bredare debatt om EU bland unionens medborgare. Nu anordnar kommissionen medborgardialoger i alla medlemsländer för att låta Europas medborgare diskutera vilket EU de vill se i framtiden.
I Sverige kommer sex medborgardialoger att anordnas, med start redan i november i Stockholm och Lund. Under året som följer kommer träffar även att hållas i Göteborg, Umeå och Visby och avslutningsvis blir det ett möte i Stockholm.

Detta är din chans att berätta för EU-politikerna vad du tycker om dina rättigheter och EU:s framtid. Medborgardialogerna är öppna för alla och kommer att webbsändas. Kom och träffa politiker och representanter för EU-kommissionen. Dina åsikter kommer att ligga till grund för framtida kommissionsförslag om stärkta rättigheter och därför är vi glada om du tar din chans att vara med och påverka EU:s framtid.

Håll utkik på hemsidan för EU-kommissionen i Sverige efter mer information om de olika medborgardialogerna i Sverige.

Läs mer om Medborgaråret 2013

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail