2013 - Medborgarnas år
År 2013 är utsett till Europaåret för medborgarna och mycket uppmärksamhet kommer därför att ägnas åt dina rättigheter som EU-medborgare. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har efterlyst en bredare debatt om EU bland unionens medborgare. Nu anordnar kommissionen medborgardialoger i alla medlemsländer för att låta Europas medborgare diskutera vilket EU de vill se i framtiden.
I Sverige kommer sex medborgardialoger att anordnas, med start redan i november i Stockholm och Lund. Under året som följer kommer träffar även att hållas i Göteborg, Umeå och Visby och avslutningsvis blir det ett möte i Stockholm.

Detta är din chans att berätta för EU-politikerna vad du tycker om dina rättigheter och EU:s framtid. Medborgardialogerna är öppna för alla och kommer att webbsändas. Kom och träffa politiker och representanter för EU-kommissionen. Dina åsikter kommer att ligga till grund för framtida kommissionsförslag om stärkta rättigheter och därför är vi glada om du tar din chans att vara med och påverka EU:s framtid.

Håll utkik på hemsidan för EU-kommissionen i Sverige efter mer information om de olika medborgardialogerna i Sverige.

Läs mer om Medborgaråret 2013

Uppdaterad: 2012-09-28
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.