Pressmeddelande 2011-04-29
Visualisering är framtidens verktyg för kommunikation och analys. Konferensen Visual Forum visar hur man konkret kan använda den gränsöverskridande tekniken. Den 3 maj arrangeras Skandinaviens största forum inom visualisering på Lindholmen Science Park.
Visualiseringsteknik för företag, forskare, akademi och offentlig sektor. Det är vad den årligen återkommande mötesplatsen Visual Forum handlar om. Här kan representanter från olika branscher byta erfarenhet och inspireras av varandra.

Årets tema är "Visualisera Framtiden". Huvudtalare är den danske arkitekten Hans Willehader från BIG som kommer att prata om visualisering som ett informations- och utbildningsinstrument. Andra ämnen som berörs under konferensen är bland annat Visualisering och samhällsbyggnad samt Visualisering och hälsa/medicin. Nya användningsområden för 3D-tekniken kommer också att presenteras.

- I år är vi framförallt väldigt nöjda med den bredd vi har åstadkommit i programmet. I kombination med att vi också lyckats hitta föreläsare som går på djupet inom vissa ämnen, säger Andreas Göthberg, chef för Center of Visualization Göteborg som arrangerar konferensen.

På plats finns även en utställning där besökarna kan uppleva den senaste tekniken. Bland annat kommer ett virtuellt obduktionsbord, utvecklat av Norrköpings Visualiseringscenter och CMIV i Linköping, att visas upp. Konferensen arrangeras för sjunde året i rad, denna gång på Lindholmen Science Park.

- Det är extra kul att vi nu är tillbaka på Lindholmen, platsen där ett framtida visualiseringscentrum håller på väg att växa fram. Detta ska bli navet för Västsveriges utveckling inom visualisering, säger Andreas Göthberg.
 
För ackreditering och mer information kontakta:
Andreas Göthberg, chef Center of Visualization vid Business Region Göteborg, 0707-61 24 26, andreas.gothberg@businessregion.se
 
Om Center of Visualization
Center of Visualization Göteborg (CVG) syftar till att stimulera tillväxt inom området digital visualisering. Sedan sommaren 2007 är CVG en av tre nationella mötesplatser för visualisering. Grundstommen för CVG är en ideell förening som består av representanter från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Initiativtagare och huvudman är Business Region Göteborg som driver verksamheten tillsammans med Chalmers. Läs mer på: www.center-of-visualization.org

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.

Uppdaterad: 2011-04-29
Dela