Tyck till om piratjakt
Hur man ska hindra olaglig fildelning och samtidigt skydda den personliga integriteten är några av frågorna i ett nytt samråd om skydd av immateriella rättigheter. EU-kommissionen bjuder in alla som vill att lämna synpunkter.
EU-kommissionen anser att internets utveckling har gjort att de nuvarande reglerna för att skydda immateriella rättigheter inte räcker till. Fildelningen är omfattande och gäller mycket pengar.

Samtidigt måste skyddet av den personliga integriteten vägas mot möjligheten att samla in bevis för att bekämpa intrång i immaterialrätten.

Med immateriella rättigheter menas till exempel upphovsrätt, varumärkesrättigheter, designskydd och patent.

Alla som vill kan lämna synpunkter på rapporten till EU-kommissionen. Sista svarsdatum är den 31 mars 2011.

EU-kommissionens samråd om immateriella rättigheter (eng)
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/intellectual_property_rights_en.htm

Uppdaterad: 2011-01-31
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.