Ta hjälp av en student
Foto: Yuri Arcurs
Ibland kan det vara smart att som företagare ta hjälp av studerande på universitet och högskolor. Det är ett samarbete som kan gynna både företaget och studenten.
- Ja, universitetskontakter kan vara en bra affär, säger Johanna Fransson på Göteborgs universitet.
- Studentögon ser saker på andra sätt. Det finns enorm potentiell kapacitet bland studenterna och intresset för att utföra uppdrag åt näringslivet är stort.

Det man kan få hjälp med är lika brett och varierat som utbudet av utbildningar. Det kan vara allt från affärsplaner, analyser och marknadsundersökningar till miljöstrategier, produktutveckling, personalfrågor och designuppdrag.

En ganska ny form av samarbete är problemlösning. I april arrangerade Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet för första gången Science 3D, en satsning som är tänkt att hållas två gånger per år. Företag kan komma med problem och få dem lösta eller utredda av studentgrupper, som har 72 timmar på sig att utföra uppdraget.
Även Chalmers har lång erfarenhet av samverkan mellan företag och skola. Till exempel anordnas seminarier dit näringslivet inbjuds att föreläsa, mindre workshops med betoning på interaktivitet och diskussion samt mentorprogram åt doktorander. Via Chalmers Careers Service kan du annonsera efter studenter till bland annat examensarbeten, sommarjobb och extrajobb.

- Men det händer mycket även på fler håll vid universitetet. Samhällsvetenskapliga fakulteten har haft en framgångsrik praktiktermin i flera år, och nu till hösten inför även humanistiska fakulteten en praktiktermin vilket ger studenterna där bättre möjligheter till samarbete med näringslivet, säger Johanna Fransson.

Olika former av samarbete

Examensarbete
På Nationella Exjobb-poolen kan du lägga ut din idé eller ditt uppdrag och på så sätt få kontakt med studenter som bidrar med nya idéer och problemlösning.

Praktik
Du får chansen att lära känna en student som utför kvalificerade arbetsuppgifter. Samtidigt kan det vara en chans att träffa framtida medarbetare.

Projektarbeten
Genomförs ofta på uppdrag. Studenten får en inblick i näringslivet, företaget kan få nya inblickar och praktisk hjälp.

Fadderverksamhet
Skapar kontakter för framtida rekrytering och kan leda till värdefullt erfarenhetsutbyte.

Mentorskap
Mentorn hjälper studenten samtidigt som han/hon får del av nya kunskaper inom studentens område

 

Länkar:


NATIONELLA EXJOBB-POOLEN
Här kan studenter och arbetsgivare hitta varandra för uppsatssamarbeten.
www.xjobb.nu

 
KARRIÄRCENTRUM
Göteborgs universitets arbetslivscenter. Hjälper arbetsgivare att kostnadsfritt arrangera företagspresentationer samt att annonsera ut jobb och praktikplatser.
www.karriarcentrum.adm.gu.se

 
CAREER SERVICE
Handelshögskolans arbetslivscenter. Hjälper dig att komma i kontakt med Handelshögskolans studenter.
www.cs.handels.gu.se

 
PARTNERPROGRAMMET
Att bli partner ger tillgång till forskarnätverk och hjälp med att utveckla kontakter med studenterna.
www.handels.gu.se/partner

 
MATIX
Genom Matix (Management av tillväxtföretag) kan små- och medelstora företag som står i utvecklingsbehov bli partnerföretag.
www.matix.se

 
MILJÖBRON
Förmedling som erbjuder arbetsgivare kostnadsfri student-hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete.
www.miljobron.se

 
CHALMERS CAREERS SERVICE
www.careers.chalmers.se

Uppdaterad: 2011-10-06
Dela