Stora drömmar i nytt Göteborg
Clarion Hotel Post, Drottningtorget. Foto: Semrén/Månsson
Göteborg är en framgångsrik besöksstad — men det krävs hårt arbete och fortsatt samverkan för att befästa positionen. Sabine Söndergaard, vd på Göteborg & Co, ser stora möjligheter men också stora utmaningar.
Besöksnäringen i Göteborgsregionen, med Göteborg som självklart draglok, har haft 19 år av tillväxt. Antalet gästnätter i regionen har ökat från 2,4 till nästan 3,4 miljoner per år och branschens omsättning har nästan fördubblats. Turismen är en tillväxtnäring och det satsas rejält både utomlands och i Sverige.

-  När jag tillträdde pratade jag om att Göteborg skulle vara med om att ta fotbolls-VM till Sverige, säger Sabine Söndergaard, vd på Göteborg & Co, bolaget som har i uppgift att marknadsföra och medverka till att Göteborg utvecklas som turist-, mötes- och evenemangsstad.

- Det var kanske inte realistiskt, men vi måste lyfta oss och tänka större. VM i Friidrott 1995 och EM i Friidrott 2006 var milstolpar men vi måste sluta fokusera på det som varit och erkänna att konkurren-sen vad gäller evenemang, möten och turism har förändrats bara de senaste två åren. För fortsatt framgång krävs vägval, förankrade strategier och investeringar. Evenemang är oerhört viktiga för staden men man får inte glömma de stora internationella kongresserna. De är oerhört lönsamma och jag tycker att mötesstaden Göteborg uppmärksammas för lite.

 
Många nya hotellrum
Just nu händer mycket på hotellfronten i Göteborg. I januari öppnar Clarion Hotel Post på Drottningtorget och sedan följer nybygget Radisson Blu Riverside Hotel vid Lindholmen Science Park (2013) och utbyggnaden av Gothia Towers (helt klar 2014). Totalt tillkommer nästan 1 300 rum.

- Det är glädjande att stora och viktiga aktörer tar så offensiva beslut, säger Sabine Söndergaard. Och rent generellt är samarbetet på hotellsidan gott. På så sätt bidrar hotellen ännu mer till att Göteborg blir en bra destination.

Sabine Söndergaard anser att framgångsreceptet för Göteborg som besöksmål är att anpassa sig till att marknaden hela tiden förändras. I nästa steg måste man skapa resurser för ett utbud som sedan lockar olika typer av besökare till staden. Det ställer krav på samverkan och långsiktigt tänkande vid sidan av den dagliga verksamheten.

Trettiosjuåriga Sabine Söndergaard är själv ett exempel på generationsskiftet i de kommunala bolagens ledningar och hon uppskattar dialogen mellan de nya vd:arna.

- Även i politiken finns en positiv anda, säger hon. Man har öppnat sig gentemot medborgarna, akademien och näringslivet vad gäller både Älvstaden och 2021-arbetet. Politikerna visar intresse för att ta till sig olika åsikter.

 
"Världens bästa stad"
Nämnda 2021-arbete går ut på att Göteborg inte bara ska fira 400 år utan göra det som "världens bästa stad". Göteborg & Co har fått i uppdrag att ta fram en plan och målet är att arbetet med jubileet gör ett internationellt avtryck för framtiden. Det har bildats sju arbetsgrupper som jobbar utifrån lika många perspektiv och så finns en dialogportal,
www.goteborg2021.com,  där alla medborgare kan delta.

- Till jubileet för hundra år sedan byggdes till exempel Liseberg, Konstmuseet och Götaplatsen. Det är saker vi fortfarande lever på. Nu är det läge att skapa något lika viktigt. Ska vi fortsätta vara framgångsrika inom besöksnäringen krävs tydligare positioner och långsiktighet. Jag ser 2021 som ett av redskapen i det arbetet.

 

Turism i Göteborgsregionen
Sysselsättning/omsättning 2010 (antal personer/miljarder kronor):

- Inresande turism: 8 243/9,11
- Mässverksamhet: 950/1,16
- Regional shopping: 2 846/6,29
- Persontransporter: 2 285/2,99

Totalt: 14 324/19,56

Uppdaterad: 2011-09-28
Dela