Regeringen ökar insatserna för inkubatorer
Näringsminister Annie Lööf har presenterat regeringens beslut att öka insatserna för företagsinkubation i Sverige och därmed stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt tillväxtföretagande. Beslutet ger en treårig förstärkning på upp till 100 miljoner kronor för verksamheten.
- För att upprätthålla innovationskapaciteten och stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar tillväxt i Sverige arbetar regeringen med att ta fram en nationell innovationsstrategi. En utmaning i det sammanhanget är fler kunskapsbaserade tillväxtföretag i Sverige med förmåga att konkurrera internationellt, och där kan inkubatorer spela en viktig roll i att coacha bolag och entreprenörer, säger Annie Lööf.

Genom förstärkningen ska fler inkubatorer kunna få driftsfinansiering och ge ökat stöd till nya och växande kunskapsintensiva företag. I satsningen finns också ett fokus på internationalisering av bolag med hög tillväxtpotential.

Kunskapsintensiva småföretag kan bidra till stärkt konkurrenskraft för regionen de verkar i, antingen genom att växa själva eller genom samarbeten med större, redan etablerade företag. Genom att stödja tillväxtbolag kan en inkubator därigenom fungera som en katalysator för fler jobb och ökad tillväxt.

Uppdaterad: 2012-02-23
Dela