Projekt skapade 424 praktikplatser till arbetslösa ungdomar
Under hösten 2009 bestämde sig Business Region Göteborg  och ett antal andra aktörer för att tillsammans göra något åt ungdomsarbetslösheten i Göteborgsregionen. Det handlade om att få ut ungdomar i arbetslivet genom praktikplatser.
Satsningen Praktik 1 500 vände sig till företag som kunde tänka sig att ta emot en praktikant. På webbsidan praktikplatsen.se kunde företag anmäla sina praktikplatser och sedan matchade arbetsförmedlare dessa mot lämpliga sökande mellan 18 och 24 år.
Den 1 juni avslutades projektet efter att ha pågått i 1 ½ år. Under denna period anmälde 280 företag sammanlagt 424 praktikplatser. Många ungdomar har därmed fått möjlighet till värdefull arbetslivserfarenhet. De flesta platser har erbjudits i Göteborg och inom branscherna försäljning, inköp och marknadsföring.
Vi är glada över resultatet, som vi lyckats nå med små finansiella medel och genom regionalt samarbete. Stort tack till alla företag som har engagerat sig och som har erbjudit dessa ungdomar en plats. Vi som har samarbetat i projektet är: Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Företagarna, Västsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Handels, Hotell och Restaurang Facket, IF Metall, Teknikföretagen och Unionen.
Portalen praktikplatsen.se fortsätter som tidigare att fungera som en mötesplats för företag och skolor i syfte att effektivisera hanteringen av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för skolan.
Uppdaterad: 2011-06-01
Dela