op5 öppnar kontor i Tyskland
Jan Josephson, VD op5
op5 som utvecklar programvara för övervakning och administration av IT-system öppnar nu sitt första kontor utanför Skandinavien. Kontoret är beläget i München i och kommer att vara bas för verksamheten i Tyskland, Österrike och Schweiz.
Den tyska marknaden ligger i framkant när det gäller användning av programvaror med öppen källkod. Som leverantör av produkter baserade på öppen källkod ser op5 en stor möjlighet att bygga vidare på framgångarna i Skandinavien vid inträdet på den tyska marknaden. I takt med att lösningar baserade på öppen källkod blir allt vanligare, ökar också efterfrågan på företagsanpassade lösningar.

- Vi är övertygade om, att många av dem som tidigt började använda lösningar baserade på öppen källkod, uppskattar fördelarna, men att de också upptäckt att de kan vara tid- och resurskrävande att underhålla. För många företag kan detta innebära en påfrestning för de begränsade interna IT-resurserna och driva upp totalkostnaden för lösningen. Som leverantör hjälper vi våra kunder få en smidig lösning som inte kräver lika mycket underhåll samtidigt som kunden kan behålla fördelarna med öppen källkod, säger Jan Josephson, vd för op5 i ett pressmeddelande.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2011-09-01
Dela