Ny teknik — nya möjligheter
Utvecklingen av produkter inom elektronik och IT går oerhört fort idag. Ett av seminarierna på Logistik & Transport-mässan, Ny teknik — nya möjligheter, handlade om hur logistikbranschen kan dra nytta av denna utveckling.
Tomas Klemets från Jeppesen Systems inledde med att angripa ämnet utifrån sitt perspektiv. Jeppesen Systems levererar navigationssystem och kartor inom sjöfart och flygindustri. På Göteborgskontoret arbetar man framför allt med att utveckla mjukvara för flygbolagens besättningsplanering. Hos Jeppesen har det skett en långsam förändring - från papper till elektroniska hjälpmedel. Företaget jobbade länge med att ta fram en så kallad elektronisk flightbag, som möjliggör flygningar med bara elektronisk dokumentation ombord.

- Detta förändrades över en natt när Ipaden kom. Då ville flygbolagen utrusta sina piloter med en Ipad och ha kartorna där. Det blev en dramatisk förändring för oss, berättade Tomas Klemets.

Detta är bara ett exempel på när specifik hårdvara marginaliseras av den tekniska utvecklingen och han menade att vi i framtiden kommer att se många fler. Tomas Klemets berättade också att Jeppesens långsiktiga vision är att skapa piloters personliga "dykardator" så att man kan bygga besättningens scheman på modeller av hur kroppen faktiskt fungerar istället för dagens ibland lite fyrkantiga regelverk.

Moderatorn Erik Behm från Business Region Göteborg frågade sedan panelen på vilket sätt ny teknik kommer att påverka arbetsprocesserna i logistikbranschen.

- Med ny tekniks hjälp skapar man en grund för att förändra spelreglerna. Den som går segrande ur detta är den som äger information, menade Jonas Andersson, HerbertNathan & Co.

- En stor trend är att nya kravställare dyker upp — det vill säga användarna. Detta kommer att påverka många IT-chefer framöver, sa Michael Walenius, Crepido Systems AB.

- Det pågår ett attitydskifte som påverkar hur man beter sig digitalt. Drivkraften är att man vill tillföra något till en större helhet, sa Martin Holmgren, projektledare inom IT på Astando.

Per-Olof Arnäs, logistikforskare på Chalmers, såg två stora framtida trender - AR (Augumented reality) och NFC (Near field communication). Det förstnämnda innebär att man kan visa upp mobilen mot olika saker och samtidigt få information från en mjukvaruapplikation. NFC möjliggör kommunikation mellan objekt nära varandra och kan till exempel användas för att göra betalningar med mobilen istället för med kort.

Panelen diskuterade också hur denna snabba utveckling påverkar logistikområdet. Inom lagerhantering kan man till exempel använda Ipad för geografiska överblickar över produktionen och lastbilar ska i framtiden kunna ha en helt egen setup där de får specifik information om olika körvägar.

Under den andra delen av seminariet talade Per Adamsson från Volvo Group Telematics om just uppkopplade fordon. Han menade att lastbilar idag ser ungefär likadana ut oberoende av vem som har tillverkat dem. Därför är telematik — eller connected services — ett strategiskt viktigt område för Volvo, som har 800 000 uppkopplade bilar i hela världen.

- Ju närmre fordonet vi kommer desto bättre blir vi. Det pågår en revolution idag i och med de öppna plattformarna och denna utveckling har drivits på grund av att kunderna har velat vara uppkopplade, sa Per Adamsson.

Uppdaterad: 2011-05-31
Dela