Nya FoU-stöd för små och medelstora företag
Är du företagare, vill du utveckla ditt företag och har du en idé med potential? Nu finns chans till stöd!
En ny omgång av FoU-kortet – Västra Götalandsregionens forskningsprogram för små och medelstora företag – har öppnat. Fram till den 3 april kan små och medelstora företag söka forsknings- och utvecklingsstöd från Västra Götalandsregionen. Under hela 2012 kan du söka medel för att undersöka lämpliga FoU-insatser i just ditt företag.
Stödet ges till projekt som stärker företagets internationella konkurrenskraft och som bidrar till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Västra Götalandsregionen är ansvarig för programmet vars övergripande mål är att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

• Konkurrera på globala marknader.
• Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
• Bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Det finns två typer av ”FoU-kort” att söka:

FoU-kort Bas: Max 50.000 kr för att undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Man kan skicka in ansökningar löpande under året till FoU-kort Bas.

FoU-kort Avancerat: Max 500.000 kr i FoU-stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

I båda fallen är det fråga om en delfinansiering. Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut och universitet, högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens. Företaget måste svara för en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid.

Sedan starten av programmet har 183 företag sökt finansiering från FoU-kortet varav 91 företag fått finansiering. Under 2011 fick totalt 35 stycken ansökningar finansiering av FoU-kortet. 12 företag har påbörjat ett forsknings- och utvecklingsprojekt genom FoU-kort avancerat och 23 företag har gjort en förstudie om vilken typ av forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs för att utveckla företaget.

På Västra Götalandsregionens hemsida hittar du mer information

Uppdaterad: 2012-02-23
Dela