Kvinnliga företagare uppmuntras ta steget och starta eget
Studier har visat att kvinnor i allmänhet skapar färre men relativt sett mer livskraftiga företag (34,4 % jämfört med männens 50,2 %). De anses också vara mer försiktiga än män och har bättre medvetenhet om risken för misslyckande. Resultatet av detta beteendemönster är dock att kvinnor oftare blir djupare engagerade i företagen efter en längre försöksperiod.
Med anledning av detta beslutade kommissionen under 2009 att inrätta Europeiska nätverket för ambassadörer för kvinnligt företagande. Nätverkets syfte är att få framgångsrika kvinnliga företagare att inspirera andra att starta eget. Den andra fasen av nätverket invigdes i dag (den 8 december).
Omkring 150 ambassadörer från tio europeiska länder (Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Norge, Polen och Slovakien), träffades för att nätverka och delta i invigningen. Nu planerar 12 nya länder att gå med i nätverket: Albanien, Belgien, Kroatien, Cypern, Grekland, Ungern, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Serbien och Storbritannien.
"Europa måste stödja kvinnliga företagare för att stimulera tillväxten. Vårt initiativ kommer att spela en viktig roll för att uppmuntra kvinnor att ta steget ut och starta egna företag, vilket kommer att vara bra för dem och för en hållbar ekonomisk återhämtning" säger Antonio Tajani, kommissionär med ansvar för frågor inom näringsliv och företagande.

Följande är exempel på åtgärder som vidtagits:
o I Spanien har mikrokrediter, mentorskap, coachning och stödprogram inrättats.
o Lettland har inrättat särskilda mentorskapsprogram.
o Finland erbjuder mikrokrediter och ett "vikariesystem" för egenföretagare.
o Österrike och Nederländerna har skapat ett entreprenörskapsprogram för kvinnor som behöver ta ut föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
o Rumänien organiserar informationsdagar för kvinnliga företagare.
o Storbritannien har utnämnt fler ambassadörer och startat olika program för att stimulera entreprenörskap bland kvinnliga akademiker.

Nästa steg för det europeiska nätverket av kvinnligt företagande är att skapa ett nätverk av mentorer under 2011 för att ge ett ökat stöd åt kvinnliga företagare.

Uppdaterad: 2011-02-07
Dela