Handelsminister Ewa Björling och Västra Götalands landshövding Lars Bäckström kommer att medverka.
Kvinnliga entreprenörer sökes! Kom den 17 februari
Enterprise Europe Network i samarbete med Exportrådet hälsar dig välkommen till första uppstartsmöte för Turn International i Göteborg - En ny internationell satsning med kvinnors företagande i fokus.
Turn International vill genom kvalificerade riktade internationaliseringsinsatser bidra till framgångsrikt kvinnoföretagande och skapa bättre förutsättningar för utveckling av internationell handel i Sverige.

Projektet löper 1 år och vänder sig främst till företag som ägs och drivs av kvinnor. Vi förutsätter att företagen har en verksamhet och omsättning i Sverige idag. Handelsminister Ewa Björling och Västra Götalands landshövding Lars Bäckström kommer att medverka på lanseringen.

• Vill du att ditt företag växer genom internationell handel?
• Vill du utveckla en exportstrategi?
• Vill du komma i kontakt med och träffa nya kunder och samarbetspartners?

Då är du hjärtligt välkommen till Turn International!

• Få information om hur projektet kan bidra till ditt företags internationella tillväxt
• Möta Enterprise Europe Networks och Exportrådets specialister på internationell affärsutveckling

Tid: fredag den 17 februari, 2012, kl. 09:30-13:00
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Övrigt: Vi bjuder på lunch! Meddela gärna vid anmälan om specialkost.

Anmälan: UPPSTARTSMÖTET FULLSATT - ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

För övriga frågor kan du kontakta Marie Hörnlund, Exportrådet.
Marie Hörnlund, Exportrådet
Telefon: 031-22 75 20
E-post: marie.hornlund@swedishtrade.se

Exporten är viktig för Sverige. Över 50 % av landets BNP exporteras. För att säkerställa att fler framgångsrika exportnäringar växer fram måste behovet av internationell utveckling och potentialen hos företag som ägs och drivs av kvinnor tillgodoses. Därför har regeringen satsat på Kvinnors Företagande. Tillväxtverket och Västra Götaland är huvudfinansiärer för Turn International.

Det finns cirka 130 000 företag i Sverige som drivs av kvinnor. Dessa företag sysselsätter över 400 000 personer. När fler kvinnor väljer att driva företag, tas fler affärsidéer tillvara och nya affärsmodeller utvecklas, vilket bidrar till att sysselsättningen och tillväxten ökar i hela landet.

Mer information:
Ulrike Firniss, Enterprise Europe Network vid Business Region Göteborg
Telefon: 031-367 61 77
E-pos: ulrike.firniss@businessregion.se

Uppdaterad: 2012-02-03
Dela