Kompetens i fokus för fordonsindustrin
Foto:
Stämningen var förväntansfull när deltagarna på Automotive Swedens heldagskonferens bänkade sig i Lindholmen Science Parks hörsal för att lyssna till hur Sverige ska kunna behålla en framgångsrik fordonsindustri. Kompetensförsörjning var förmiddagens huvudrubrik.
Bland de medverkande talarna under första delen av konferensen fanns Stefan Jacoby, Volvo Personvagnars vd. Han nämner bland annat konkurrensen om arbetskraft som en av utmaningarna som Volvo Personvagnar står inför. Det råder ingenjörsbrist och man har svårt att hitta rätt personer. För att tillsätta de 1000 ingenjörer som det finns behov av tittar Volvo Personvagnar därför också utanför landets gränser för att hitta rätt kompetens.

- Det kommer att ta längre tid än vi trodde, men vi kommer att klara det, säger Stefan Jacoby.

Han påpekar också att det är viktigt att bli bättre på att kommunicera med studenterna - de framtida arbetstagarna - om vad fordonsindustrin kan erbjuda.

Bristen på ingenjörer och kompetens för framtiden gick som en röd tråd genom förmiddagen och Chalmers rektor Karin Markides betonade att samverkan mellan näringslivet och universiteten behöver förbättras.

- Genom dialog kan näringslivet få bättre förståelse vad studenter idag har med sig och universiteten kan i sin tur få en bild av vad studenterna inte har med sig. Vi måste arbeta tillsammans, menar Karin Markides.

Även Jan-Eric Sundgren, vice VD AB Volvo, markerade särskilt vikten av ett bra samarbete mellan näringsliv och universiteten för Sveriges konkurrenskraft.  Utbildningsprogrammen ska vara attraktiva och det måste finnas en effektiv samverkan i frågan mellan universitet och näringsliv, och även ner på grundskolenivå.

- Kompetens är en nyckelfaktor för framgång, säger han.

När entreprenören och innovatören Johan Ronnestam tog plats på scen bjöds åhörarna på en resa i teknologins framfart, hur den påverkar oss över tid och hur vi tar till oss nya produkter allt snabbare. Han nämner Ipaden som ett exempel, en produkt som många av oss säkert inte såg nyttan med från början men som det förra året såldes 16 miljoner exemplar av. Och produkterna behöver komma ut snabbt om det ska finnas en plats i den extrema konkurrens vi har framför oss, vilket gäller även för bilindustrin, menar Johan Ronnestam.

Han framhöll också att vi går mot ett kunskapssamhälle, där den person som kan området i fråga måste vara ledare. Det är kunskapskapitalet som bestämmer och de bästa ingenjörerna vill vara på det bästa stället. Företagen måste bli mer av "Business to Staff" istället för "Business to Business" för att attrahera och behålla kompetens — och i förlängningen få fler kunder.

- Vi måste börja ställa om för att möta den nya generationen, avslutar Johan Ronnestam.

Uppdaterad: 2011-06-20
Dela