Kina har en plan
Kinas flagga
Kinas folkkongress godkände nyligen landets kommande femårsplan. Långsiktighet och hållbarhet genomsyrar den nya planen. För den som vill veta mer om innehållet och dess effekter anordnar Business Region Göteborg ett frukostmöte i april.
Under de senaste trettio åren har Kina haft en näst intill explosionsartad tillväxt. Landet är nu världens näst största ekonomi efter USA. I den nya planen, som ligger till grund för landets utveckling de närmaste åren, är siktet inställt på att ställa om mot en mer långsiktig och uthållig tillväxtmodell.

Under tillväxtdagarna på Lindholmen Conference Centre fanns Linda Yueh, ekonomiforskare och expert på Kinas roll i den globala ekonomin, på plats. Hon menar att femårsplanen i själva verket är en ännu mer långsiktig plan. I Kina är man mycket medveten om att man inte kommer kunna växa lika mycket de närmaste trettio åren som man har gjort de tre senaste decennierna. Femårsplanen handlar därför mycket om att anpassa sig till detta faktum.

- En viktig punkt i planen är att Kina kommer att försöka minska sitt exportberoende och lägga mer fokus på inhemsk konsumtion för att få bättre ekonomisk stabilitet. Vi kommer också att få se mer utåtriktade investeringar framöver. Volvo och Geely är bara början, sa Linda Yueh under seminariet Kinas växande roll i världsekonomin.

För den som vill veta mer om Kinas nya femårsplan arrangerar Business Region Göteborg ett frukostmöte tillsammans med Sweden-China Trade Council den 20 april. Då kommer Christer Ljungwall, doktor i nationalekonomi, att belysa planen och dess effekter, både på den inhemska ekonomin men också på Kinas roll i världen. Läs mer om frukostmötet här.

 
Göteborg-Shanghai 25 år
I år fyller samarbetsavtalet mellan Göteborgs Stad och staden Shanghai 25 år. Business Region Göteborg driver detta samarbete där målet är att skapa ömsesidig nytta samt ett kunskapsutbyte. Detta görs genom att skapa möjligheter för svenska företag att etablera sig på den kinesiska marknaden och för kinesiska företag att göra detsamma i Göteborg. Viktigt är också att främja utbyte mellan universitet och högskola.
Åtta samarbetsområden är definierade: kultur, hamn, ungdomsfrågor, teknisk forskning, medicinsk forskning, stadsplanering och kollektivtrafik, miljöskydd och nya energier samt stadsförvaltning/medborgarfrågor.

Uppdaterad: 2011-03-24
Dela