IT-system för samordnad varudistribution bidrar till minskad miljöpåverkan
Foto: Ongoing Warehouse
Logistikföretaget Scandinavian Supply Chain AB – som till övervägande delen ägs av Alwex Transport AB - har fått uppdraget att samordna distributionen för Växjö kommuns räkning. Som IT-stöd används ett system från företaget Ongoing Warehouse AB.

- Vi har sedan hösten 2010 använt Ongoing Warehouse som warehouse management system för vår 3PL-verksamhet. Ongoing har i samarbete med oss, under de senaste månaderna, utvecklat crossdocking-funktionalitet i produkten som vi nu använder för att hantera uppdraget från Växjö kommun. Både vi och vår kund – Växjö kommun - sparar pengar och får en effektiv hantering genom användandet av Ongoings system. Vi ser också en fördel i att systemet klarar av att hantera både 3PL och crossdocking, säger Peter Sunesson, VD på Scandinavian Supply Chain AB i ett pressmeddelande.

Växjö Kommun har beslutat att samordna varudistributionen till samtliga kommunala enheter för att minimera antalet transporter och därmed minska miljöpåverkan.

- Med det nya logistikupplägget strålar alla leveranser till kommunens enheter samman i vår distributionscentral, varifrån varorna sprids till de slutliga varumottagarna. Denna samordning av varuflödet minskar antalet körningar och bidrar desssutom till en minskad miljöpåverkan. Samtidigt ger minskningen av tung trafik en tryggare och bättre livsmiljö i innerstan och kring skolor, säger Peter Sunesson vidare.

- Vi ser en trend att intresset för samordnad distribution – eller så kallad crossdocking - ökar bland såväl varuägarna som hos logistikföretagen. Utöver att det är ett lönsamt och effektivt sätt att distribuera varor, så finns vinsterna i minskad miljöpåverkan, inflikar Gerhard Guron VD Ongoing Warehouse AB.

- Sedan vi för två år sedan deltagit i ett examensarbete om Grön IT på Chalmers, har vi aktivt arbetat för att bli ett grönt IT-företag. Eftersom vi driftar systemet för alla våra kunder, har vi bland annat samordnat serverparken för att minska miljöpåverkan. Vi arbetar idag via distans i all vår verksamhet för att ytterligare minska miljöpåverkan. Naturligtvis är det också glädjande att vårt system bidrar till logistiklösningar som förbättrar miljön, säger Gerhard Guron vidare.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2011-05-23
Dela