Internationella experter tycker till om Centrala Älvstaden
I sommar blir Göteborg en internationell arena för hållbar stadsutveckling. Experter från hela världen kommer till staden för att under fem dagar i juni bidra med idéer till visionen för Centrala Älvstaden, skriver sajten Vårt Göteborg.se
- Det här är ett unikt sätt att arbeta på. Resultatet av workshopen, tillsammans med medborgardialogen som vi kommer att ha i höst kommer att utgöra de viktigaste bidragen till visionen och strategierna för den framtida Centrala Älvstaden, säger Hanna Areslätt, biträdande projektledare för Centrala Älvstaden, till Vårt Göteborg.se

Ett mer traditionellt sätt att arbeta på när det gäller internationella idéer för stadsutveckling är att utlysa en arkitekttävling. Nu väljer man istället att ha en workshop med upp till 100 deltagare. Resultatet av workshopen blir en viktig del för utvecklingen av stadens stadskärna.

- Det här området är så stort och området komplext. Därtill kommer att detta inte handlar om utseendet på en del av staden. Detta handlar om hur vi vill att staden ska vara, säger Hanna Areslätt till Vårt Göteborg.se.
- De som vill vara med i workshopen får sätta samman lag om fem-åtta personer samt motivera varför lagen ser ut som de gör. Lagen måste kunna visa att de kan arbeta med social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Målet är ju en hållbar stad.

Det är dock inte bara internationella experter som får säga sitt om Centrala Älvstaden. Under våren sätter man igång en mindre medborgardialog, som följs upp av en större och mer fördjupad medborgardialog till hösten. Idéerna från workshopen kommer att presenteras för allmänheten under hösten.

Uppdaterad: 2011-02-21
Dela