Indien — en tillväxt ekonomi med världen för sina fötter
Indiens Sverigeambassadör H.E Ashok Sajjanhar besökte under onsdagsmorgonen Business Region Göteborg för att hålla i ett frukostseminarium. Han talade om allt från demokratisering till internationella relationer och framtida affärsmöjligheter samt utmaningar.
Inför en fullsatt sal inledde den indiske ambassadören med att pedagogiskt presentera vad hans föreläsning skulle handla om:
-Jag kommer först att prata om hur de internationella relationerna ser ut globalt. Efter det ska jag redogöra för lite av Indiens historia då det är viktigt att ha förståelse för var vi kommer ifrån för att förstå var vi är på väg och slutligen går jag in på vilka affärsmöjligheter som finns i Indien idag.

 
Sagt och gjort. Den första tredjedelen av seminariet handlade om globaliseringens konsekvenser — såsom det ökade internationella utbytet av såväl teknik som kunskap och människor — och vilken roll Indien spelar i denna.
-Världen är mer interdependent nu. Det innebär att även de länder som har kraftig ekonomisk tillväxt inte skulle klara sig själva utan andra stater och internationella företag då de är i behov av ett utbyte av både varor och naturresurser. Globaliseringen leder även till en bättre spridning av de demokratiska värderingarna.
 
Enligt Ashok Sajjanhar har Indien en start demokratisk tradition.
-Trots att nästan 740 miljoner människor röstar är valen alltid fredliga, fria, rättvisa och transparenta, förklarade han och avslöjade även att Indien har något som kan liknas med vår offentlighetsprincip.
-Du kan gå till vilken statlig verksamhet som helst, med undantag för exempelvis försvaret, och be om att få se deras dokumentation angående ett specifikt ärende. Levererar de inte vad du ber om har du rätt att dra dem inför domstol.
Indien har även bred mångfald vad det gäller både religioner och etnisk identitet, något Ashok Sajjanhar menar, tillsammans med deras lyckade demokratiseringsprocess, har lett till de senaste årens ekonomiska tillväxt. Indien har alltså inte nått framgång trots diversiteten hos befolkningen utan på grund av den.

 
Ambassadören ser att Indien även framöver har stor potential att fortsätta utveckla sin redan starka ekonomiska position.
-Indiens unga population är mycket viktig. Medelåldern hos Indiens befolkning ligger på 24 år, vilket går att jämföra med att den ligger runt drygt 40 år i Europa och USA. Det finns empiriska bevis på att länder med ung befolkning har potential att växa snabbt. Utmaningen är förstås att förse dessa ungdomar med kunskap och utbildning så att de kan bidra till samhället.
Och ett så stort land som Indien ställs naturligtvis inför fler utmaningar än så.
-Det är viktigt att inflationen kontrolleras samt att man ser till att den ekonomiska tillväxten även kommer de allra fattigaste till vinning.
För att lyckas med detta krävs bättre fysisk och social infrastruktur.
-Vi står inför stora utmaningar både vad det gäller hälsa, utbildning och energifrågor och inom samtliga av dessa områden samarbetar vi idag med Sverige, men det är ett samarbete som både kan fördjupas och förbättras, sammanfattade ambassadören.

Uppdaterad: 2011-02-09
Dela