Hjälp oss att upptäcka handelshinder på EU:s inre marknad
EU-kommissionen arbetar ständigt med att förbättra villkoren för företagen att röra sig på den inre marknaden. Nu har du chansen att delge EU-kommissionen de erfarenheter du har gjort och eventuella hinder du har stött på.
Genom att svara på en enkät hjälper du EU-kommissionen att utvärdera hur det egentligen går för företagen på den inre marknaden i praktiken. Genom svar från undersökningen hoppas EU-kommissionen få svar på följande frågor:

• Hur ofta stöter företagen på problem av ett visst slag?
• Hur allvarliga är problemen och var hittar företagen hjälp och information för att lösa dem?

Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och genom ditt bidrag kan EU-kommissionen forma morgondagens inre marknad. Sista dagen att lämna in ditt svar är 3 maj.

Stort tack på förhand för att du vill delta!

Svara på enkäten här

Har du frågor och funderingar?
Hör av dig till

Linda Emilsson
Enterprise Europe Network
031-367 61 83

Uppdaterad: 2011-04-27
Dela