Hjälp oss att upptäcka handelshinder på EU:s inre marknad
EU-kommissionen arbetar ständigt med att förbättra villkoren för företagen att röra sig på den inre marknaden. Nu har du chansen att delge EU-kommissionen de erfarenheter du har gjort och eventuella hinder du har stött på.
Genom att svara på en enkät hjälper du EU-kommissionen att utvärdera hur det egentligen går för företagen på den inre marknaden i praktiken. Genom svar från undersökningen hoppas EU-kommissionen få svar på följande frågor:

• Hur ofta stöter företagen på problem av ett visst slag?
• Hur allvarliga är problemen och var hittar företagen hjälp och information för att lösa dem?

Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och genom ditt bidrag kan EU-kommissionen forma morgondagens inre marknad. Sista dagen att lämna in ditt svar är 3 maj.

Stort tack på förhand för att du vill delta!

Svara på enkäten här

Har du frågor och funderingar?
Hör av dig till

Linda Emilsson
Enterprise Europe Network
031-367 61 83

Uppdaterad: 2011-04-27
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.