Göteborgsregionen visade sina styrkefaktorer på fastighet- och investerarmässa
Den 8 — 11 mars genomfördes för 22:a gången investerar- och fastighetsmässan MIPIM i Cannes, Frankrike. Drygt 18 600 personer från 90 länder tog plats i Palais des Festivals dessa dagar för att nätverka, visa upp sina visioner och skapa affärsmöjligheter.
Business Region Göteborg har tillsammans med 17 partners varit på plats och marknadsfört regionen och vill passa på att tacka sina partners för ett gott samarbete. Under dagarna genomfördes olika seminarier och Business Region Göteborgs monter fungerade också som mötesplats.

Tisdagens seminarium stod Anders Erlandsson, regionansvarig, Skanska AB, för. Han visade projektet "Hotel Development in the Waterfront Area", som handlar om ett nytt hotell som ska byggas på Lindholmspiren. Hotellet kommer byggas och ägas av Skanska medan hotelloperatören Winn kommer att ansvara för driften. Hotellet kommer att ha 266 rum och ska heta Radisson Blu Riverside Hotel.
 
På onsdagen pratade Anneli Hulthén om hur Göteborgsregionen samarbetar för en hållbar utveckling. Hon underströk vikten av att jobba med hållbarhet inom de sociala, ekonomiska och miljömässiga områdena.

Hållbarhet är ett genomgående tema för hur regionen ska utvecklas. Bo Aronsson, projektledare för Centrala Älvstaden, berättade om utvecklingsarbetet som pågår för Centrala Älvstaden som innefattar ett område på båda sidor om älven.
 
En annan av regionens styrkefaktorer är dess science parks. Mats Bergh, Vd för Johanneberg Science Park, berättade om hur science parks stärker attraktionskraften för den regionala tillväxten. Han nämnde bland annat att Science Parks främjar den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften i regioner och städer genom att uppmuntra entreprenörskap och fungerar som inkubatorer för nya innovativa företag. Dessutom förstärks synergierna mellan universitet och företag, vilket är positivt.
 
Torsdagens seminarium gick i logistikens tecken. Davis Bergström, Director of Property Development, Swedavia, Göteborg Landvetter Airport, pratade om Airport City som innefattar utveckling inom områdena logistik, handel, kontor, hotell och konferens. Visionen är: " Att knyta ihop människor, handel och affärer med resten av världen och därmed stärka såväl flygplatsen som regionen" .
Bo Ahlbom, Marknadsansvarig, RPG Group Göteborg, höll sitt seminarium utifrån Göteborgs Hamns perspektiv om regionen som "The Logistic Hub of Scandinavia" och konstaterade att Göteborgs Hamn är ledande i Skandinavien och konkurrerar i första hand med hamnarna i Hamburg och Rotterdam.

De övergripande ekonomiska trenderna på MIPIM anses positiva även om återhämtningen går relativt långsamt. Bland investorerna finns en stigande optimism, men fortfarande råder försiktighet. En ny trend är att städer anammar en mer holistisk syn på hållbarhet. Man pratar inte bara om utsläpp, utan även om livskvalitet både i städer och i regioner samt på arbetsplatsen. En annan trend är det ökade intresset bland investorer för Asien och då främst Kina.

Uppdaterad: 2011-04-01
Dela