Gasbussarna tar marknadsandelar
Var tredje buss som nyregistrerades i Sverige förra året var en gasbuss och andelen tunga gaslastbilar på marknaden stiger. Statestik för 2010 visar att andelen nyregistrerade gasbussar steg till 32,85 procent, detta är en klar ökning från året innan.
En förklaring är den ökade produktionen av biogas från avfall skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande. Efterfråga på fordonsgas, 2010 blev ett rekordår, det såldes nästan 35 procent mer än året innan. Samtidigt har biogasandelen ökat och totalt innehåller fordonsgasen nu mer än 60 procent biogas. 

Det finns flera miljömässiga föredelar med att gå över till gasbussar och intresset från kollektivtrafik-bolagen växer. Byter man ut äldre dieselbussar mot nya gasbussar ger det minskade utsläpp av växthusgaser och en förbättring av luftkvaliteten i städer.

Välkommen på premiärvisning:
Den 8 februari arrangerar Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region Göteborg en konferens med hållbara transporter som tema. I samband med konferensen kommer en ny metan/diesel-buss från Volvo Buss att visas upp.
Program och mer info

Uppdaterad: 2011-01-26
Dela