Föreningsstämma och medlemsmöte 23/2
Idag är sista dagen för anmälningar till Föreningsstämma och medlemsmöte på onsdag.
Efter stämman kommer Håkan Bohlin, Investment Manager Sjätte AP-fonden, att reflektera över hur beslut fattas inom den finansiella världen under rubriken "The Economic Man — finns du?"
Uppdaterad: 2011-03-24
Dela