Fordonsgas ökar kraftigt
Leveranserna av fordonsgas ökade med 35 procent förra året jämfört med år 2009. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står idag för nästan 70 procent av de totala leveranserna. Flera län står samtidigt för ökningar på över 200 procent. Skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande.
SCB:s statistik för 2010 visar att leveranserna av fordonsgas under året uppgick till 92,8 miljoner normalkubikmeter (Nm3) vilket är en ökning med 35 procent mot föregående år. Siffran motsvarar 939 GWh. Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas i snitt för över 60 procent. Totalt levererades 59,3 miljoner Nm3 biogas.

Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står för nästan 70 procent av de totala leveranserna. Samtidigt ökade leveranserna i flera län med över 200 procent. Värmland (224 %), Örebro (231 %) och Västernorrlands län (234 %).

Enligt SCB uppgick antalet publika tankställen där leveranser sker till allmänheten, vid årsskiftet 2010/2011 till 122 stycken. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt även 16 dedikerade tankställen för vissa fordonsflottor och/eller företag samt ytterligare 31 tankställen för bussar.
Mer info och statistik finns på www.Gasbilen.se

Uppdaterad: 2011-02-16
Dela