Epsilon samarbetar med världsledande aktör inom avancerad sensorteknik
Framtidens säkerhetsteknik till fordonsindustrin utvecklas i Göteborg, där Epsilon nu samarbetar med japanska DENSO, en av världens största aktörer inom sensorteknik.
- Att få vara DENSOS samarbetspartner inom avancerad sensorteknik på den svenska marknaden är självklart mycket hedrande. Det är inspirerande att få arbeta med ett företag som väljer att investera 9 % av sin omsättning i forskning och utveckling, säger Mats Boström, koncernchef för Epsilon i ett pressmeddelande.

Den svenska avdelningen av DENSO är specialiserad inom motorstyrsystem, navigationssystem, aktiva säkerhetssystem och elektronikkomponenter. DENSO Sweden Sales AB är placerade i Göteborg och har valt Epsilon som samarbetspartner.
- Epsilons styrka är vår breda men också spetsiga kompetens inom IT, inbyggda system, beräkning samt optronik, vilket jag tror var viktigt i valet av oss som samarbetspartner. I vårt nylanserade Safety Center kommer vi att satsa på forskning och utveckling inom säkerhetsområdet, fortsätter Nils Malmros ansvarig för IT/Embedded inom Epsilon i Göteborg.

DENSO började hösten 2009 anlita Epsilon, och det har idag resulterat i ett samarbete vad gäller elektronik, design, konstruktion och packning samt att ta fram demonstrationsbilar

Uppdaterad: 2011-10-07
Dela