Carmel Pharma vann Stora Exportpriset 2011
Exportrådets utmärkelse Stora Exportpriset, som i år delades ut för sjunde gången, går till ett företag som uppvisat en stark utveckling av sin export eller utlandsförsäljning under de senaste åren med framgångar på flera marknader.
Årets vinnare Carmel Pharma utvecklar och säljer ett säkerhetssystem, PhaSeal, som skyddar personal och patienter vid hantering av farliga läkemedel, skriver Exportrådet i ett pressmeddelande.
 
Juryns motivering till förstaplatsen var:

"Årets vinnare Carmel Pharma utvecklar och säljer systemet PhaSeal för sluten hantering av hälsofarliga läkemedel. Kunderna utgörs främst av sjukhusapotek och cancerkliniker. Företaget startades 1994 men verklig fart fick försäljningen först efter ett ledningsskifte 2005. Man satsade på en strategi med lokal närvaro och upprepade forskningsstudier för att stärka försäljningsargumenten. Detta har lett till en imponerande snabb och mycket lönsam internationell expansion, och företaget finns idag i nära 40 länder."

 
Övriga nominerade företag:
• CTEK
• Envirotainer
• MMT Group
• Odd Molly
• Transmode

Uppdaterad: 2011-04-28
Dela