Bostäder viktiga för regions attraktivitet
Lokalmarknadsdagen 2011
Tillgången till bostäder har stor betydelse för en regions tillväxt. På årets Lokal- och Bostadsmarknadsdag diskuterades bland annat hur Göteborgsregionen ska attrahera och behålla nödvändig kompetens.
För 26:e året i rad stod Business Region Göteborg som arrangör för mötesplatsen på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Nytt för i år var att Boplats Göteborg var medarrangör och namnbytet till Lokal- och Bostadsmarknadsdagen.
Vice Riksbankschefen Barbro Wickman Parak inledde med att ge en bild av konjunkturläget i Sverige och i världen. Hon beskrev ett Sverige som just nu går relativt bra men att prognoserna är försiktiga på grund av oron på den finansiella marknaden.
- Bevakning och beredskap är viktigt i nuläget. Vi kan inte falla med i de stora svängningarna när vi lägger prognoser. Vi måste ha lite is i magen och inte låta krigsrubrikerna göra oss blinda.

Stark tillväxt i Göteborg
Åsa Henninge, analyschef på Nai Svefa, menade även hon att spelplanen ser bra ut, särskilt för fastighetsmarknaden. Bostadsfastigheter är numera ett starkt alternativ till börsen och under 2011 slår totalavkastningen för investeringar i fastigheter aktieinvesteringar.
När Nai Svefa tidigare i år rankade 24 orter utifrån ett investerarperspektiv kom Stockholm på första plats medan Göteborg tog ett kraftigt steg framåt till en andraplats. Göteborg visar den näst högsta tillväxten av orterna i rankingen. Men Åsa Henninge ser även ett hot mot denna tillväxt.
- Det finns ett stort behov av bostäder i Göteborg. Tillskottet är alldeles för litet jämfört med befolkningstillväxten och det har även lett till en kraftig överprissättning.

Tolerans och estetik viktigt
Även Maria Meyer-Martins, vd på Boplats Göteborg, beskrev en bostadsmarknad med ett hög efterfrågan — särskilt bland unga. Just nu söker 122 000 personer en bostad på Boplats Göteborg och i snitt har varje ledig lägenhet 836 sökande.
- Men det handlar inte bara om bostadsbrist, utan också om en längtan, förväntan och drömmen om det perfekta boendet. Man vill ha en bostad med själ, sa Maria Meyer-Martins.
Får man den där drömbostaden bidrar det till att människor blir lyckliga och trivs i sin stad. Lycka är en förutsättning för innovationer och kreativitet menar Charlotta Mellander, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Jönköping. Men hur ska man skapa en stad och en region som genererar lycka och som attraherar välutbildad och kreativ arbetskraft?
- Tolerans och estetik är oerhört starka drivkrafter för att man ska vara nöjd med sin stad. Det ökar sannolikheten att man vill stanna och att man rekommenderar platsen till andra. Framgångsrika städer välkomnar alla sortens människor, slog Charlotta Mellander fast.

Värdefull input från företag
Petra Sedelius, utvecklingschef på Business Region Göteborgs, berättade om vilka verktyg Etablerings- och Investerarservice använder för att attrahera etableringar, investeringar och kompetens. Samverkan med de redan existerande företagen i regionen är en viktig del i detta arbete.
- Vi har fått mycket input från företagen och har kunnat identifiera flera förbättringsområden som vi nu jobbar med. Bostäder, internationell skolgång, och jobb till medföljande finns högt på företagens önskelista. Vi måste även bli lite bättre på att marknadsföra Göteborgsregionen.
Två av företagen som gett värdefull input är Volvo Cars och AstraZeneca. Geoff Glover, vice president för Talent Management på Volvo Cars och Peter Nyström, platschef på AstraZeneca, är överens om att det numera är en hård kamp om både etableringar och kompetens regioner emellan. Näringslivsklimatet, infrastrukturen, kunskapsförsörjningen och arbetsmiljön är några viktiga konkurrensfaktorer i denna kamp. Geoff Glover lyfte också fram livsmiljön.
- Om folk inte gillar Göteborg som stad spelar det ingen roll vad vi som företag gör för att attrahera talang. Fantastiska städer skapas av fantastiska människor. Jag hoppas att de fantastiska människor som finns här kommer att göra Göteborg till en fantastisk stad.

Uppdaterad: 2011-10-04
Dela