Andan viktigare än pengar
Foto: Johannes Berner
Allt vi gör påverkar andra människor. Med den filosofin som grund bedriver Livsanda assistans med livsglädje. Grundaren Maja Koppfeldt vill ge kraft både till kunderna och de anställda.
Maja Koppfeldt var arton år gammal när hon började jobba som personlig assistent. Redan första inblicken i branschen väckte en stark känsla i kroppen.

- Jag kände "detta ska jag syssla med", säger hon.

Vi får gå ytterligare några år tillbaka för att förstå det logiska i yrkesvalet. Maja Koppfeldts lillasyster föddes med funktionshinder. Empati och hänsyn blev naturliga delar av vardagen och Maja har alltid känt sig bekväm i familjer där någon har funktionshinder. När hon bestämt sig för vad hon ville göra började hon plugga psykologi med inriktning på funktionshinder — efter fem år var magister-examen avlagd — och samtidigt skaffa sig så mycket erfarenhet som möjligt av branschen.

- Jag var väldigt målmedveten redan som tjugoåring, säger Maja. Jobbade som personlig assistent på flera företag för att suga åt mig kunskap. Kort efter min examen beslöt jag mig för att starta eget. Då hade jag just jobbat på ett företag som var extremt seriöst men som helt saknade psykologiskt perspektiv i sin verksamhet. Jag ville skapa något som hade en anda.

Livsanda startades 2004 och var från början ett enmansföretag med en enda brukare, en kvinna som Maja arbetat med tidigare. De första åren var tuffa med dålig ekonomi, bristfälligt kontaktnät och fullt upp på hemmaplan. Maja och maken Mathias, som är delägare och numera jobbar i företaget, hade just fått sitt första barn. Men det hårda arbetet gav resultat, brukarna blev allt fler och 2006 växte företaget explosionsartat. En konkurrent som lagt ner verksamheten rekommenderade sina brukare att välja Livsanda.

Tillväxten fortsatte och 2010 utsågs Maja Koppfeldt till årets företagare i Göteborg av Företagarna Västra Götaland. Hon beskrevs som "en riktig entreprenör som gått hela vägen från idé till livskraftigt företag där empati och affärsnytta går hand i hand".

 
Godhet lönar sig
När Business träffar Maja Koppfeldt har företaget nyss flyttat in i nya lokaler. 250 kvadratmeter i Johanneberg har bytts mot fyra gånger så stor yta i egen fastighet i Högsbo, vid foten av Änggårdsbergen. Här kan och ska Livsanda växa ytterligare, men mer om det lite senare. Först utvecklar Maja varför företaget valt devisen "assistans med livsglädje".

- Här på administrationen anställer vi bara människor med hjärtat på rätta stället, säger hon. Man kan lära sig själva arbetsuppgif-terna, men våra grundvärderingar är något man antingen delar eller inte.

Hon fortsätter:
- Vår filosofi är att godhet alltid lönar sig och företaget styrs inte i första hand utifrån ekonomiska intressen. Även om vi har vuxit är drivkraften fortfarande att göra ett bra jobb. Det innebär att såväl kunderna och de anhöriga som assistenterna ska vara nöjda.

 
Assistenterna viktiga
Personlig assistans är en relativt ny bransch som föddes i och med att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshin-drade, trädde i kraft 1 januari 1994. För att få rätt till assistansersättning — som betalas ut av Försäkringskassan — ska man tillhöra en så kallad personkrets. Kriteriet kan vara till exempel utvecklingsstörning eller betydliga och varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Maja Koppfeldt anser att assistansbranschen dragits med barnsjukdomar, bland annat i form av ensidigt fokus på brukarna.

- Det är jättebra att kunden har stor makt, men det får inte bli på bekostnad av assisten-terna. Jag har varit på företag där de inte kallades vid namn utan bara för "assistenten". Då har man inte förstått hur viktiga de är. Vi vill ge assistenterna de bästa förutsättning-arna, vilket kan vara att "bara" prata ut om sin dag. Det är fantastiskt att se dem växa med uppgiften och ge mer både till företaget och till brukaren. Då kommer man också bort från slit och släng-attityden till assistenter.

Samtidigt är Maja Koppfeldt tydlig med att Livsanda alltid har kundens bästa för ögonen.

- All assistans ska utföras på ett bra och värdigt sätt. Vi finns till för kunden och ska hitta det sätt som just han eller hon vill ha sin assistans. Bildligt talat ska kunden inte behöva tala högre utan vi ska lyssna bättre. Och vi har bra signalsystem. De anhöriga vet att vi är snabba på att upptäcka fel — och inte tvekar att ta bort assistenter som visar sig vara olämpliga.

 
Ska fortsätta växa
En genomsnittlig månad arbetar cirka 250 assistenter för Livsanda medan den totala personalpoolen är dubbelt så stor. Maja Koppfeldt vill förmedla sin filosofi till alla och gör ofta besök på fältet. Ett annat medel är boken "Tänk om det var du...", där hon beskriver sin syn på assistans.

- Vi har gått från att vara ett entreprenörs-företag till att bli processtyrt. Hela bolaget måste ha rätt anda och ska kunna fungera även utan mig.

Fast tro inte att Maja Koppfeldt har några tankar på att överge sin skapelse. I stället ska Livsanda-koncernen fortsätta växa. I bottenvåningen på de nya lokalerna kan dagcentret — där man engagerar aktiverare som till exempel drejar, målar eller sjunger med deltagarna — utvecklas och även själva assistansverksamheten ska växa. I nuläget har företaget cirka femtio kunder, de flesta i Göteborg och resten i andra delar av Västra Götaland, men nyligen har det bildats ett Sverigebolag.

- På sikt ska vi ha lokalkontor i hela Sverige, säger Maja Koppfeldt. Det första ska startas nästa år och vi har redan en processplan. Nu gäller det att välja rätt stad och hitta personal med samma drivkraft som vi har. Jag brukar prata om fjärilseffekten och att jag tror på principen att allt man gör påverkar andra människor. Vi behöver starka ledare men också anställda som tar ansvar och skapar sina egna vingslag.

Uppdaterad: 2011-09-27
Dela