Altran vidareutvecklar Lindex intranät med fokus på Sociala Medier
Kristina Hermansson, ansvarig för Lindex interninformation
För Lindex, en av norra Europas ledande modekedjor, är intranätet centralt när det gäller att förmedla mode, inspiration och kampanjinformation till alla sina medarbetare.
Den lyckade satsningen går nu in i nästa fas och Altran har fått fortsatt förtroende att ta Lindex intranät till en ny nivå där social computing spelar en allt större roll för internt samarbete.

- Vi är väldigt glada över att få bidra till Lindex fortsatta utveckling av sitt intranät. Att ta det bästa ur sociala medievärlden in i organisationen med till exempel mysite och bloggar ger betydligt snabbare informationsspridning och ökad kunskapsdelning, säger Magnus Skebäck, Business Area Manager Altran i ett pressmeddelande.
Intranätet baseras idag på SharePoint 2007 och Lindex väljer nu att migrera till SharePoint 2010 med en uppdaterad design.
 
- Den avgörande anledningen för oss att migrera till SharePoint 2010 är de förbättrade funktionerna för social media. Det förändrar förutsättningarna för hur vi arbetar och skapar nya möjligheter och större delaktighet för våra medarbetare. Vi vill göra det ännu roligare och enklare att samarbeta och dela information på webben, fortsätter Kristina Hermansson, ansvarig för Lindex interninformation.

Arbetet har just startat och beräknas vara klart under februari 2011.
- SharePoint 2010 ger många nya möjligheter. Att Lindex valt att gå den här vägen med vår VIP-partner Altran är ett kvitto på det och något vi är väldigt glada för, säger vidare Peter Nicks,Product Marketing Manager, Microsoft.

Uppdaterad: 2011-03-02
Dela