Altran har utvecklat Sveriges bästa intranät för Lindex
Kristina Hermansson, Lindex
”Sveriges bästa intranät” är utsett av RIM (Redaktörer interna medier) och Lindex mottog utmärkelsen för sitt SharePoint-baserade intranät utvecklat av Altran.
- Vi är oerhört glada å Lindex vägnar och stolta över att ha fått förtroendet att utveckla deras intranät till en kommunikativ plattform där Social Computing spelar en central roll för samarbete och kunskapsdelning, säger Magnus Skebäck, Business Area Manager Altran i ett pressmeddelande

För Lindex är intranätet centralt när det gäller att förmedla mode, inspiration och kampanj-information till alla sina medarbetare.

- Ett viktigt mål för oss var att gå från informationskanal till kommunikationskanal och skapa mer delaktighet och dialog mellan medarbetare. Altran har hjälpt oss att plocka fram det bästa ur SharePoint och anpassat till vår verksamhet, säger vidare Kristina Hermansson, Internal Communications Manager Lindex.

Utgångspunkten för RIM vid bedömningen har varit vilken nytta intranätet skapar för medarbetarna och organisationen. Motiveringen lyder:
"Lindex intranät gör det ett riktigt bra intranät måste göra – stöder kärnan i affären. Intranätet hjälper medarbetarna genom allt från goda planeringsöversikter till väl strukturerade möjligheter att i butikerna få svar på viktiga frågor. Intranätet stärker också företagskulturen och har många exempel på ett bra redaktionellt innehåll."

Lindex intranätet baseras idag på SharePoint 2007 men är förberett för migrering till SharePoint 2010 som produktionssätts fullt ut i juni månad.

- Det är fantastiskt kul att Lindex målmedvetna arbete lyfts fram i ljuset. SharePoint ger många möjligheter som de, tillsammans med Altran, tagit väl tillvara på, säger Peter Nicks, Microsoft vidare i pressmeddelandet.

Altrans eget intranät är baserat på SharePoint och blev 2009 utsett till ett av världens tio bästa av amerikanska Nielsen Norman Group.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2011-05-23
Dela