Affärsdriven Miljöutvecklig utvecklas
Nu breddar Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region Göteborg sitt arbete med fokus på hållbara transport- och energisystem, tillsammans med näringsliv och andra samhällsaktörer ska nya demo/utveckingsprojekt initieras. Samtidigt pågår en stark utveckling inom dessa områden i Göteborg och Västsverige.  
Nu siktar Affärsdriven Miljöutveckling mot nya utvecklingsområden inom hållbara transport- och energisystem. Redan idag drivs ett flertal projekt tillsammans med näringslivsaktörer med koppling till fordon, drivmedel, infrastruktur och logistik.
- Det finns en stark plattform att bygga vidare på och en ambition att tillsammans med andra aktörer starta igång flera demo/utvecklingsprojekt, säger Maria Strömberg, chef på Affärsdriven Miljöutveckling.

Förenklat skulle man kunna säga att vi nu arbetar utifrån tre områden, en marknadsutveckling inom hållbara transport- och energisystem, stöd till miljöteknikföretag i deras exportsatsningar och det investeringsfrämjande arbetet, förklarar Maria Strömberg. 

Affärsområdet drog igång 1998, tre år senare sattes namnet Affärsdriven Miljöutveckling och man har genom åren jobbat med olika fokusområden, eller som namnet antyder för en Affärsdriven Miljöutveckling.
- Basen är och har alltid varit företagen, kontakterna och olika nätverk, säger Maria Strömberg. I regionen finns starka drivkrafter, fordonsindustrin, produktion av förnybara drivmedel, logistik och trasportlösningar, FoU med klimat och miljöfrågor i fokus, kunskap inom energieffektivisering i fastigheter med mera, fortsätter Maria Strömberg.

Viktigt med demonstrationsprojekt på hemmaplan
Då finns möjligheterna att presentera hur ny teknik, lösningar och koncept fungerar i praktiken. På så vis kan vi stödja företagen att nå nya marknader, samtidigt kan vi arbeta för att locka hit investeringar, kunskap och kompetens genom samarbeten utifrån, menar Maria Strömberg.
- Det ger oss en möjlighet att effektivt samordna våra aktiviteter, koppla på de övriga verktygen inom affärsområdet och på Business Region Göteborg, säger Maria Strömberg. 

Biogas Väst, från projekt till program
Projektet Biogas Väst som under nio år varit en stor del inom affärsområdet övergick från årsskiftet till att bli en del av Västra Götalandsregionens program: Biogas Väst — kraftsamling för biogasutveckling i Västra Götaland.
Bernt Svensén, tidigare projektledare och ordförande för Biogas Väst var med från projektstarten.
Biogas Väst har fyllt en viktig funktion och varit framgångrikt, nu sker en begynnande marknadsutveckling inom området och då har projektet uppnått sitt huvudsyfte, förklarar han.
- Vi kommer inom ramen för den nya kraftsamlingen även i fortsättningen, driva ett antal demo/utvecklingsprojekt tillsammans med näringslivsaktörer för att stödja en fortsatt positiv utveckling av biogas som fordonsbränsle, säger Bernt Svensén, affärs- och projektutvecklare på Affärsdriven Miljöutveckling.

I dagarna arrangeras en konferens på temat hållbara transporter, samtidigt blir det en
kick — off för 2011 och ett avstamp för Affärsdriven Miljöutvecklig i den nya satsningen.
- Med konferensen vill ge en bild av utvecklingen som sker inom området hållbara transporter, lyfta fram affärsmöjligheterna och diskutera de utmaningar som finns inom området, avslutar Maria Strömberg.

Konferensen kommer att hållas på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Göteborg den 8 februari, sista anmälningsdag är 4 februari.  Mer info och anmälan

Uppdaterad: 2011-02-03
Dela