2011 - Europeiskt år för frivilligarbete
Frivilligarbete är temat för det europeiska året 2011 med mottot ”gör skillnad – engagera dig”.
Så många som 3 av 10 européer engagerar sig i något slags frivilligarbete varje år enligt en undersökning. Genom att utse frivilligarbetet till tema för det europeiska året vill EU lyfta fram allt frivilligarbete som görs och uppmuntra fler att engagera sig. Ett annat mål är att underlätta för dem som vill ägna sig åt frivilligarbete.

I Sverige ansvarar Ungdomsstyrelsen för att planera och genomföra året för frivilligarbete i Sverige.

EU har utsett temaår sedan början av 80-talet. Under året anordnas aktiviteter som är kopplade till det valda temat. År 2010 var Europeiska året för fattigdomsbekämpning.

Uppdaterad: 2011-01-31
Dela