Wärtsilä i Göteborg konverterar fartyg till LNG-drift
Tillsammans med Tarbit Shipping har ett kontrakt signerats för konvertering av fartyget Bit Viking till LNG-drift. Det är den första konverteringen för Wärtsilä som därför kallar konverteringen för ett genombrott inte bara för företaget utan för hela industrin.

Tarbit Shippings 25.000-tons produkttanker Bit Vikings två sexcylindriga Wärtsilä 46 HFO-motorer konverteras till Wärtsilä 50DF, dual fuel-motorer. Med LNG-drift (flytande naturgas) minskar bland annat  utsläppen av NOx, detta ger miljömässiga fördelar samtidigt som fartyget får lägre NOx skatt.

Den flytande naturgasen är ett alternativ till de tunga oljor som sjöfarten traditionellt använt som bränsle. Användning av LNG leder till väsentligt lägre utsläpp av partiklar, svavel och kväve. Dessutom minskar utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med dieselolja.

Konverteringen ska utföras av Wärtsilä i Göteborg och projektet har beviljats stöd från den norska NOx-fonden som står för 75 procent av investeringen.   

Uppdaterad: 2010-09-06
Dela