VINNOVA finansierar 64 småföretag med 70 miljoner kronor

Foto: Trebax

Språkverktyg för handikappade barn, läkemedel för tarmsjukdom, betalningssystem för varuautomater, miljövänlig golvvård, mjukvara för smartare 3D-kameror, identifiering av sprängämnen och mätning av strålning vid cancerbehandling. Det är några av de 64 projekt som finansieras med sammanlagt 70 miljoner kronor i VINNOVA-programmet Forska&Väx.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. Företag kan söka tre typer av finansiering: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

I Forska&Väx andra ansökningsomgång 2009 för FoU-projekt och förstudier finansieras 64 små och medelstora företag med sammanlagt 70 miljoner kronor . Det kom in 287 förslag på sammanlagt mer än 406 miljoner kronor. I denna omgång har extra medel satsats på projekt inom säkerhets- och krisberedskapsområdena.

De Västsvenska företag som nu får finansiering är:
- Albireo AB, lokalt verkande läkemedel för inflammatorisk tarmsjukdom
- Bledge AB, betalningssystem för varuautomater och obemannade försäljningsställen
- Denator Biotech, stabilisering av kliniska prover för korrekt diagnostik
- Electro Heat Sweden AB, återvinning av värme från industriugnar
- Envirostripp Chemicals AB, miljövänligt rengöringsmedel för borttagning av pulverlack
- Fredrik Falkman Industrial Design AB, sjöräddningskoncept
- Göteborgs Energy Systems AB, återvinning av rökgasvärme och reduktion av NOx-emissioner från fartyg
- Illuminate Labs AB, realistisk virtuell 3D-modell av byggobjekt direkt från arkitektritningar
- Integrum AB, implanterbar styrning av amputationsproteser
- Jokab Safety AB, förbättrad personsäkerhet i industrin
- Provexa AB, ytbehandlingssystem med minskad miljöbelastning
- Trebax AB, nästa generations radiolänk för överföring av data och teletrafik
- Vitrolife Sweden AB, optimerade odlingsmedier för att möjliggöra klinisk användning av stamceller

- Behovet är stort av satsningar som stärker konkurrenskraften i innovativa småföretag och Forska&Väx ger företag i olika utvecklingsskeden chansen att ta ett steg vidare, säger Jenni Nordborg, VINNOVA.

Läs mer om Forska&Väx: www.vinnova.se/sv/Verksamhet/Forskning-och-innovation-i-foretag/ForskaVax/

Uppdaterad: 2010-02-10
Dela