VINNOVA finansierar 64 småföretag med 70 miljoner kronor

Foto: Trebax

Språkverktyg för handikappade barn, läkemedel för tarmsjukdom, betalningssystem för varuautomater, miljövänlig golvvård, mjukvara för smartare 3D-kameror, identifiering av sprängämnen och mätning av strålning vid cancerbehandling. Det är några av de 64 projekt som finansieras med sammanlagt 70 miljoner kronor i VINNOVA-programmet Forska&Väx.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. Företag kan söka tre typer av finansiering: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

I Forska&Väx andra ansökningsomgång 2009 för FoU-projekt och förstudier finansieras 64 små och medelstora företag med sammanlagt 70 miljoner kronor . Det kom in 287 förslag på sammanlagt mer än 406 miljoner kronor. I denna omgång har extra medel satsats på projekt inom säkerhets- och krisberedskapsområdena.

De Västsvenska företag som nu får finansiering är:
- Albireo AB, lokalt verkande läkemedel för inflammatorisk tarmsjukdom
- Bledge AB, betalningssystem för varuautomater och obemannade försäljningsställen
- Denator Biotech, stabilisering av kliniska prover för korrekt diagnostik
- Electro Heat Sweden AB, återvinning av värme från industriugnar
- Envirostripp Chemicals AB, miljövänligt rengöringsmedel för borttagning av pulverlack
- Fredrik Falkman Industrial Design AB, sjöräddningskoncept
- Göteborgs Energy Systems AB, återvinning av rökgasvärme och reduktion av NOx-emissioner från fartyg
- Illuminate Labs AB, realistisk virtuell 3D-modell av byggobjekt direkt från arkitektritningar
- Integrum AB, implanterbar styrning av amputationsproteser
- Jokab Safety AB, förbättrad personsäkerhet i industrin
- Provexa AB, ytbehandlingssystem med minskad miljöbelastning
- Trebax AB, nästa generations radiolänk för överföring av data och teletrafik
- Vitrolife Sweden AB, optimerade odlingsmedier för att möjliggöra klinisk användning av stamceller

- Behovet är stort av satsningar som stärker konkurrenskraften i innovativa småföretag och Forska&Väx ger företag i olika utvecklingsskeden chansen att ta ett steg vidare, säger Jenni Nordborg, VINNOVA.

Läs mer om Forska&Väx: www.vinnova.se/sv/Verksamhet/Forskning-och-innovation-i-foretag/ForskaVax/

Uppdaterad: 2010-02-10
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.