Värdefulla möten mellan ungdomar och företag

Vid ett kvällsmöte tidigt i höstas föddes idén hos Business Region Göteborg, Västsvenska Industri- och Handelskammaren och Arbetsförmedlingen att gemensamt göra något för att minska ungdomsarbetslösheten i regionen. Nu är projektet Praktikplatsen i full gång och cirka 250 ungdomar har hittills kommit ut på praktik i arbetslivet.

Inför starten av projektet Praktikplatsen involverades fler aktörer från näringslivet samt flera stora fackförbund. Tillsammans har man satt målet att 1 500 arbetslösa ungdomar ska ha fått en praktikplats innan året är slut. Målgruppen är arbetslösa ungdomar i 18-24-årsåldern i Göteborgsregionen.

- Idag står 8 000 ungdomar utanför arbetsmarknaden i vår region. För oss är det ett stort värde att så många organisationer är enade om att det här är en angelägen fråga. Det har bidragit till att samarbetet varit väldigt smidigt och smärtfritt och att det har blivit en stor bredd bland de företag och branscher som ställer upp med praktikplatser, säger Per Olsson, chef på Arbetsförmedlingen Väst.

Genom praktikplatserna vill de samverkande organisationerna hjälpa ungdomarna ut i arbetslivet där de får chansen att knyta kontakter, skaffa sig erfarenheter och möjligheter de inte skulle fått annars. Nu fortsätter sökandet efter arbetsgivare som är villiga att skapa lämpliga praktikplatser i sina företag för en tidsperiod om tre månader.

- Det gäller förstås att det finns vettiga arbetsuppgifter att utföra för praktikanten, men samtidigt får inte praktikplatsen ersätta en riktig rekrytering så det är en balansgång, konstaterar Per Olsson.

Han betonar dock att praktikplatser inte bara är en möjlighet att hjälpa unga in på arbetsmarknaden utan också en möjlighet för näringslivet att säkra sin framtida kompetens.

- Vi kan nu skönja en svag uppgång i konjunkturen och håller den i sig så kan företagen ha stor nytta av att ha deltagit i projektet den dagen det är dags att anställa nya medarbetare. Det kommer att bli stora pensionsavgångar de närmaste åren och med de nyblivna pensionärerna försvinner en mängd kunskaper som riskerar att gå förlorade om man inte skolar in nya medarbetare i tid, säger Per Olsson.
 
Sofia Alstam, koordinator för Praktikplatsprojektet på Arbetsförmedlingen, berättar att mellan fem och tio företag i veckan har anmält sitt intresse för projektet. Hon anser att det hittills har varit en bra mix av företag och branscher och det är tack vare att det är så många som samverkar kring detta och att alla organisationer har marknadsfört projektet gentemot sina medlemmar.

- Utgångspunkten hos många företag är att man helt enkelt vill göra en insats för ungdomarna att få känna på arbetslivet. Men ungdomarna är så klart väldigt intresserade av att få vet vilka möjligheter det finns till jobb på längre sikt så vi brukar ändå prata anställning med alla företag och berätta om vilka möjligheter som finns till subventionerade anställningar av ungdomar efter praktikplatsens slut, säger Sofia Alstam.

 
Om Praktikplatsen
Bakom projektet Praktikplatsen står följande organisationer: Svenskt Näringsliv, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Företagarna, Business Region Göteborg, Handels, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, IF Metall, Teknikföretagen och Arbets-förmedlingen.

Uppdaterad: 2010-03-26
Dela