Varannan europé beredd att flytta dit jobben finns
Större delen av EU:s medborgare kan tänka sig att flytta utomlands, och det är inte de ekonomiska skälen som väger tyngst.

Hälften av EU:s medborgare skulle kunna flytta utomlands för att få arbete. Danskarna tillhör de som visar mest vilja till att flytta. Detta enligt den senaste Eurobarometerundersökningen. Större delen av EU-medborgarna tycker att en flytt till ett annat land påverkar ekonomin och arbetsmarknaden positivt, dock inte familjelivet. De tre populäraste för målen för arbetsrelaterad flytt är USA, Storbritannien och Australien. På samma lista hamnar Sverige på elfte plats.

Av de tillfrågade har bara tio procent bott utomlands medan 13 procent har vistats utomlands i studiesyfte. Erfarenheten är det som främst lockar för en flytt men också arbetslöshet i hemlandet är en drivande kraft. De tillfrågade upplever språket som det främsta hindret för flytt.

Undersökningen visar också att det inte är ekonomiska incitament som är drivande, då 28 procent inte skulle arbeta utomlands oavsett hur hög lönen är.

Uppdaterad: 2010-09-06
Dela