Vägverket väljer Infracontrols smarta belysningsstyrning
Nu införs belysningsstyrning med Infracontrol Online även  hos Vägverket Region Väst. Det nya systemet gör det möjligt att minska energiförbrukningen samtidigt som drift- och underhållsarbetet förenklas.
Smartare styrning av väg- och gatubelysning har visat sig vara ett bra sätt att kunna spara mycket energi och förenkla drift- och underhållsarbetet.

- Syftet med den nya styrningen är att minska energiförbrukningen genom att kunna styra tänd- och släcktiderna bättre, säger Berth Thorsson, Eltekniker/Elsäkerhetsansvarig, Vägverket Region Väst.

Enligt Berth Thorsson ligger energikostnaden för belysningsanläggningarna på ca 15 Mkr/år. Han vill ännu inte uttala sig om den förväntade besparingen, den beror på hur mycket man kommer att kunna trimma tänd- och släcktiderna.

Men Infracontrols räkneexempel baserat på en årlig drifttid på 4 000 h, visar att man kan spara ca 700 000 kr per år bara genom att tända belysningen en kvart senare och släcka den en kvart tidigare varje dygn.

Fakta Infracontrol AB
Infracontrol erbjuder innovativa och användarvänliga IT-lösningar för modern infrastruktur. De skapar lösningar för hantering av trafik, driftövervakning, säkerhet och information.

Antal anställda: 20 personer (2009)

Omsättning: ca 29 miljoner (2009)

Webb: www.infracontrol.com/

Infracontrol är medlem i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt.

Uppdaterad: 2010-02-23
Dela