Utvärdering av det svenska ordförandeskapet
När det svenska ordförandeskapet startade den 1 juli 2009 befann sig EU i vad som kan liknas vid ett institutionellt vakuum. En osäkerhet kring Lissabonfördragets vara eller inte vara drog politikers och medias uppmärksamhet till sig. Den ekonomiska krisen och frågorna om klimatförändringar som Sverige på förhand prioriterat högt fick under en lång tid mindre utrymme än vad som från början var tänkt.

Vid en utvärdering av ordförandeskapet går det att konstatera att Sverige har haft en rad framgångar, men även en del bakslag. Då Irland efter en andra folkomröstning i oktober sagt ja till fördraget återstod bara den Tjeckiske presidentens godkännande, men efter att under en lång tid hållit hela EU på sträckbänken kom underskriften slutligen på plats. Lissabonfördragets ratificering kommer innebära relativt stora institutionella förändringar och innebär bland annat inrättandet av två nya topposter och valet av en ny EU-kommission.

EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso kallar i ett uttalande det svenska ordförandeskapet för effektivt vid säkrandet av Lissabonfördragets införande och hanteringen av övergången mellan det gamla och det nya fördraget. Under det halvår som Sverige satt som ordförande antogs även en långsiktig plan för att stimulera ökat samarbete och tillväxt i Östersjöregionen. Den så kallade Östersjöstrategin ska göra det svårt förorenade havet säkrare och renare genom en lansering av ett 80-tal projekt ledda av olika länder runt om i regionen. Man enades också om ett nytt femårigt handlingsprogram för EU:s inrikes och rättsliga samarbete. Handlingsprogrammet har fått namnet Stockholmsprogrammet och har som främsta mål att skapa en gemensam och mer soldarisk asylpolitik.

Ordförandeskapet upplevde även en del bakslag. Sverige kan sägas ha misslyckats med en av sina främsta prioriteringar: att få till ett nytt klimatavtal under klimatmötet i Köpenhamn. Inte heller skärpta regler för tillsynen av hedgefonder eller ett nytt patientrörlighetsdirektiv lyckades drivas igenom.

Källa:
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/euissues/news_date_779_sv.htm
http://euobserver.com/18/29185
Europaposten nr 10, 2009.

Uppdaterad: 2010-01-15
Dela