Unga entreprenörer ska öka småföretagandet
Funderar du på att starta eget eller är du redan en framgångsrik entreprenör? Erasmus för unga entreprenörer är ett europeiskt utbytesprogram som erbjuder nya entreprenörer möjlighet att få ett erfarenhetsutbyte med redan etablerade företagare runt om Europa.

Deltagarna i programmet kan välja att stanna 1 till 6 månader hos ett värdföretag någonstans i Europa. Under denna period ska den nya entreprenören lära sig hur man startar och driver ett företag inom områden såsom operativ ledning, ekonomistyrning, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, försäljning, lagstiftning och den inre marknaden. Dessutom får deltagaren insyn i affärskulturen i det aktuella land som utbytet sker.

De erfarna värdföretagen får i sin tur möjlighet till identifiera potentiella partners i andra EU-länder och på så sätt öka deras kännedom om dessa marknader. På så sätt kan man skapa ett gränsöverskridande nätverkande som bygger på båda kunskap och erfarenhet.

Mer information om programmet och hur man ansöker finner du här:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Linda Emilsson

Uppdaterad: 2010-03-30
Dela