Tific i licensaffär med Logica angående support automation
Pär Ribbner, VD TiFiC
Tific har tecknat ett omfattande licensavtal med Logica. Med Tifics lösningar förstärker Logica sitt erbjudande ytterligare inom Service Desk samt infrastrukturområdet arbetsplats med det nya konceptet LISS - Logica Interactive Self Service.
 
Tifics lösningar används idag av allt fler företag för att sänka sina supportkostnader, öka kundnöjdheten samt öka produktiviteten genom att bland annat automatiskt detektera och lösa kända IT-problem, något som Gartner kallar self-healing. Logica erbjuder supportautomation till sina kunder som en naturlig del av arbetsplatstjänsten där Tific ingår som en av standardkomponenterna.
 
LISS innebär att Logicas arbetsplatskunder enklare kan lösa problem och få svar på frågor även utanför Service Desk öppettider och även när datorn inte är uppkopplad. Ingången till all support samlas på ett ställe och anpassas automatiskt för varje unik kund och användare. Det finns också möjlighet att proaktivt korrigera eventuella fel eller risksituationer innan de skapat störningar i användarens miljö.
 
Konceptet LISS innebär för användaren ökad tillgänglighet och effektivare support vilket också ökar användarnöjdheten. 
 
- Managed Service Providers (MSPs) är ett fokusområde för Tific och jag är därför mycket nöjd över affären med Logica som ytterligare ett bevis på att vi har ett mycket starkt erbjudande för detta segment, säger Pär Ribbner VD på Tific i ett pressmeddelande.
 
- Med Tific som vår partner inom supportautomation har vi nu tagit ett viktigt steg i utvecklingen att öka inslag av self service för våra kunder fortsätter Patrik Adler, Service Area Manager Service Desk, på Logica.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2010-07-02
Dela