Swift-avtalet nerröstat
Avtalet om överföring av bankdata till USA, det så kallade Swift-avtalet, har röstats ner av Europaparlamentet där 378 parlamentariker röstade emot och 196 röstade för avtalet. Orsaken uppges bero på oro för att avtalet är oproportionerligt, att det saknas tillräckligt skydd för privata data och för att det inte behandlar USA och EU lika.

I och med nerröstningen så innebär detta att avtalet, som har skrivits under av USA och de 27 medlemsländerna, nu blir ogiltigt och parlamentet föreslår att ett nytt avtal ska förhandlas fram. Parlamentet vill att EU-kommissionen och Europeiska rådet ett nytt, mer långsiktigt, avtal inom samma fråga förhandlas fram med USA.

EU och USA kan fortfarande använda ett avtal om ömsesidig rättshjälp för utbyte av data inom medlemsländernas nationella lagar, för att kunna fortsätta dela på finansiell data i syfte att bekämpa terrorism.

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail