Svenska miljöforskare snabbkopplas till internationella nätverk
För att underlätta svenska forskares väg in i de internationella programmen för hållbar utveckling, upprättar FAS, FORMAS, Vetenskapsrådet, VINNOVA och Vetenskapsakademien ett nytt sekretariat, Swedish Secretariat for Global Environmental Earth System Sciences (SSEESS).

Det finns ett behov av nya tankesätt, nya allianser och tvärvetenskapliga initiativ för att bemöta de utmaningar som tornar upp sig på miljö-, resurs- och hälsoområdena.

Sekretariatet SSEESS ska se till att svensk forskning i globala miljö- och resursfrågor blir bättre integrerad i internationella program. Utöver detta ska sekretariatet också uppmuntra till bildandet av tvärvetenskapliga nätverk.

Sekretariatet leds av föreståndaren, professor Kevin Noone, och har en styrelse bestående av forskare och representanter från forskningsfinansiärerna FAS, FORMAS, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Detta skriver VINNOVA i ett pressmeddelande idag.

Sekretariatets hemsida: http://kva.se/sseess
 

Uppdaterad: 2010-06-17
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.