Succé för Göteborgsbaserade Vitalismässan
Årets Vitalismässa, som är Sveriges största konferens och utställning inom eHälsa, slog rekord både vad det gäller antalet besökare, konferensdeltagare och utställare. Det är ett kvitto på att eHälsa — IT i vård och omsorg — är ett viktigt område som berör oss alla.

Totalt arrangerades cirka 120 olika programpunkter under Vitaliskonferensen, däribland två politiska debatter, ett antal andra debatter, tre slutsålda workshops och två stora nordiska seminarier.
— Vitalis har utvecklats till den viktigaste årliga mötesplatsen för eHälsa. Här skapas en dynamisk och kreativ miljö där myndigheter, landsting, kommuner, privata utförare, IT-leverantörer och alla andra nyckelaktörer träffas och diskutera framtidens vård och omsorg, säger Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet, i ett pressmeddelande.

 Under mässan anordnades även en utställning med över 100 utställare där bland annat Center of Visualization, vid Business Region Göteborg, deltog. En kartläggning av eHälsa i Göteborgsregionen har även gjorts av Chalmers på uppdrag och Business Region Göteborg och denna presenterades under en av de populära konferensdagarna.
 
Även nästa år kommer Vitalis att arrangeras i Göteborg på Svenska Mässan. Datumet är satt till den 5-7 april.

Uppdaterad: 2010-04-30
Dela