Stort intresse för Göteborgsregionen

I mitten av mars arrangerades återigen den internationella investerarmässan Mipim i Cannes, Frankrike. Närmare 1800 företag ställde ut på mässan som i år hade 17000 besökare. Business Region Göteborg med partners fanns på plats för att marknadsföra Göteborgsregionen som etablerings- och investeringsregion.

Den tjugoförsta versionen av Mipim-mässan bubblade av aktivitet och Business Region Göteborgs monter hade en strid ström av besökare. Många hade anmält sitt intresse till den seminarieserie som arrangerades under veckans gång. Med som gästtalare fanns bland andra Davis Bergström från Göteborg Landvetter Airport som berättade om Airport City, flygplatsens vision om att ta tillvara den enorma potential som regional tillväxtmotor som en internationell flygplats utgör. Ylva Löf från Stadsbyggnadskontoret delgav sina tankar om Centrala Älvstaden och områdets utveckling.

Man lyfte också fram projektet COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) North, som är ett strategiskt utvecklingsprojekt bestående av 15 parter. Syftet med projektet är att stärka hållbar tillväxt och utveckling genom att minska tid och kostnader för transporter, skapa nya arenor för näringslivssamarbeten och stärka regionen Göteborg, Oslo och Öresund som en attraktiv plats att både bo, besöka och verka i. Bland annat arbetar projektet med att ett höghastighetståg snart ska bli verklighet i regionen.

Efter seminariet följde en givande paneldebatt med politiska deltagare från respektive region. Från Göteborgsregionen fanns Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Göteborg Stad, med och debatterade tillsammans med fylkesordförande Nils Aage Jegstad, Akershus Fylkes Kommune och regionrådsmedlem Bent Larsen, Region Hovestaden.

Partners Mipim-mässan:
Higab, Framtiden, NCC, Alaska, Diligentia, Skanska, Göteborg Landvetter Airport, Älvstranden Utveckling, Wallenstam, Chalmersfastigheter, Vasakronan, Riksbyggen, Vinge, Wistrand och Harry Sjögren.

Uppdaterad: 2010-04-09
Dela