Stöd till entreprenörer jämförs
Business Region Göteborg deltar sedan årsskiftet i ett treårigt internationellt projekt. Målet är att förbättra metoder för att stötta entreprenörskap och tillväxt.

Anna-Lena Johansson, chef för Företagsutveckling på Business Region Göteborg, ansvarar för den svenska insatsen i projektet.

Varför deltar Business Region Göteborg i Imageen-projektet?
– För att få inspiration och kunskap om hur andra länder och regioner stöttar de som vill starta företag och de befintliga företag som vill utvecklas och växa. Framförallt hur andra formar olika insatser, finansierar dem och vilka resultaten blir. Det är första gången jag deltar i en sådan här satsning och det är mycket mer givande än jag trodde.

- Vilka nya metoder är du intresserad av att pröva på hemmaplan?
Utifrån det jag hittills har tagit del av finns det ett intressant upplägg i Lyon i Frankrike kring hur man stöttar nyföretagande när man är många aktörer på arenan. I Warszawa i Polen har de också ett intressant program för tillväxtföretag som jag ska djupdyka lite i.
De övriga deltagarna har visat stort intresse för Expedition Framåt. Det känns positivt eftersom ingen av dem har något sådant erbjudande.

Märker du någon generell skillnad på hur man stöttar företag i olika länder?

– Mer är gemensamt än jag trodde. Utmaningarna är mycket de samma, som önskemål om ökat nyföretagande och behovet hos nystartade företag att få rådgivning med mera för att klara de första åren.

Fakta Imageen

Titel på projektet: Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network

Projektkoordinator: Chamber of Commerce and Industry of Lyon (Frankrike)

Deltagare: Italien (Turin), Frankrike (Lyon), England (Birmingham), Sverige (Göteborg), Polen (Warszawa ) och Tyskland (München).

Projekttid: 2010 – 2012

Sammanfattning av projekt: The key objective of IMAGEEN is to benchmark best practice governance models and support methodologies. IMAGEEN will build an EU-wide network dedicated to the improvement of entrepreneurship policies and tools. One expected output of IMAGEEN is a concrete network methodology to enable IMAGEEN partner network sustainability and bring in new EU partners.

Läs mer på: www.imageen.eu

Uppdaterad: 2011-04-27
Dela