Startskott för satsningen på flytande biogas i Lidköping
Torsdagen den 18 mars inleds den gemensamma, stora biogassatsningen vid Kartåsen utanför Lidköping. Då tas det första spadtaget för en biogasanläggning, som sedan kompletteras med en av de första produktionsanläggningarna i världen för flytande biogas.

Tillsammans satsar Göteborg Energi, Lidköpings kommun och Swedish Biogas International 160 miljoner kronor i den gemensamma anläggningen, som blir ett tekniksprång för biogasen i Sverige.

Biogasen ska produceras i en anläggning som byggs av Swedish Biogas International. Råvaran består av biprodukter från livsmedelsproduktion. I Göteborg Energis och Lidköpings kommuns regi kondenseras sedan biogasen till flytande form i en separat anläggning.

Biogas Väst ser väldigt positivt på satsningen. Speciellt glädjande är det eftersom projektet Biogas Väst i ett tidigt skede (2002) var med och initierade en förstudie i syfte att driva på utvecklingen av produktion och distribution av biogas i Skaraborgsregionen.

Med flytande biogas öppnas en ny marknad inom transportmarknaden och biogas blir ett verkligt alternativ för tunga fordon. Flytande biogas ger flera fördelar, det kan distribueras med tankbilar och det är enklare att lagra bränslet. Flytande biogas möjliggör också att distribution kan ske över stora avstånd utan att infrastrukturen måste byggas ut.

 

 

 
 

Uppdaterad: 2010-03-02
Dela